Inne-news,Polecane

ASEAN – przegląd najważniejszych wydarzeń 14.03. – 14.04. 2011

asean_091312104641. Wydarzenia wewnątrz ASEAN

Federacja Piłki Nożnej ASEAN (AFF) pozytywnie zaopiniowała propozycję MSZ Malezji, Narodowej Rady Sportu Malezji i Sekretariatu ASEAN zorganizowania w regionie FIFA World Cup 2030. Rozmowy na ten temat mają być kontynuowane w ramach organizacji, n.in. na 18. Szczycie ASEAN w maju 2011 roku.

W ramach ASEAN prowadzone są prace na temat stworzenia własnych wskaźników dotyczących ułatwień w handlu. W Hanoi odbyło się spotkanie robocze urzędników zajmujących się handlem ze specjalistami Banku Światowego. Wskaźnik ma się opierać na metodologii EoDB (Ease of Doing Business) Banku Światowego.

Według przedstawionego raportu, EoDB ma usprawnić handel, zredukować koszty i ułatwić „robienie biznesu” w państwach ASEAN.

ASEAN Integration Monitoring Office podkreśla, że państwa ASEAN są bardzo atrakcyjnym regionem inwestycyjnym. PKB na poziomie 2 bilionów USD, 600 mln potencjalnych klientów i możliwość inwestowania na ponad 200 rynkach oraz wzrost gospodarczy na poziomie 5,7-6,4% – to oferta organizacji.

Dane te prezentowana zostały przy okazji spotkania w sprawie projektu ASEAN Exchanges, najnowszego przedsięwzięcia realizowanego w ramach Wspólnoty Ekonomicznej ASEAN. Jednym z jego głównych celów jest zwiększenie mobilności kapitału w ramach ASEAN i w stosunkach zewnętrznych.

2. ASEAN – region

Sekretarz Generalny ASEAN, Surin Pitsuwan, podkreślił, że ASEAN chce utrzymać centralną rolę w działalności Szczytu Azji Wschodniej (EAS). W 2011 roku do udziału w pracach EAS zostaną zaproszone Rosja i USA, EAS będzie wówczas liczył 18 państw.

Na nieformalnym spotkaniu ministrów spraw zagranicznych EAS w Bangkoku dyskutowano na temat aktualnej agendy EAS. Zgodzono się, że nie może się ona ograniczać do pięciu priorytetowych dziedzin (finanse, edukacja, zarządzanie kryzysowe, energia, ptasia grypa). Trzeba zająć się też m.in. kwestiami łączności i Pełnego Partnerstwa Gospodarczego w Azji Wschodniej (CEPEA)

W ostatnich dniach odbyło się spotkanie ministra spraw zagranicznych Japonii, Takeaki Matsumoto, z Sekretarzem Generalnym ASEAN. Rozmawiali oni na temat ustanowienia głębokich i silnych powiązań oraz dalszego wzmacniania partnerstwa. Naturalnie pojawił się także temat kryzysu nuklearnego Fukushimy.

Wkrótce po tragicznym trzęsieniu ziemi i tsunami w Japonii, państwa ASEAN wyraziły żal, współczucie i chęć niesienia pomocy. Deklaracje w tej sprawie wygłosili m.in. Prezydent Indonezji i Sekretarz Generalny ASEAN. Surin Pitsuwan odwołał się m.in. do doktryny Fukudy, w której były premier Japonii, deklarował w 1977 roku chęć intensyfikacji i poprawy stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej, opartych na równości i relacjach partnerskich.

Przy okazji pojawił się problem współpracy ASEAN-Japonia w zakresie prewencji i reagowania na sytuacje kryzysowe. Zarówno Japonia, jak i wiele państw ASEAN (Myanmar, Filipiny, Tajlandia i Wietnam) narażone są na liczne katastrofy naturalne.

Państwa ASEAN podjęły konkretne działania pomocowe. Kambodża i Laos przekazały po 100 tys. USD na pomoc ofiarom. Indonezja, w ramach Narodowego Programu Zarządzania Kryzysowego, wysłała 64-osobowy Zespół Szybkiego Reagowania. Gotowość wsparcia osobowego wyraziły też Filipiny, a Singapur stworzył specjalny kontyngent w ramach swoich Sił Obronnych. Tajlandia przesłała do Japonii 15 tys. ton ryżu I przekazała ponad 6,5 mln USD wsparcia finansowego. Wietnam przekazał 200 tys. USD i wyraził gotowość wysłania pomocy medycznej.

W ostatnich dniach odbyło się w Manado (Indonezja) spotkanie członków Forum Regionalnego ASEAN (ARF) w ramach Ćwiczeń ARF dot. Pomocy po Katastrofach (DiREx). Poza państwami w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Centrum Koordynującego Wsparcie Humanitarne ASEAN (AHA Centre), Zespołu Szybkiego Wsparcia w Nagłych Wypadkach ASEAN oraz Sekretariatu ASEAN.

3. ASEAN – świat

Miesiąc przed planowanym na 5 maja 2011 pierwszym Szczytem Biznesu ASEAN-UE (AEBS) przedstawiciele obydwu stron spotkali się w Dżakarcie.

6 maja odbędzie się 10. Spotkanie Ministrów Gospodarki ASEAN-EU (AEM). Unia Europejska jest największym inwestorem w państwach ASEAN. Handel pomiędzy obydwoma stronami wynosi ok. 150 miliardów euro, ASEAN jest piątym największym partnerem handlowym UE, a UE – drugim partnerem handlowym ASEAN. Szczyt ma na celu zwiększenie możliwości biznesowych pomiędzy partnerami handlowymi z ASEAN I UE, a także ułatwianie kontaktów z politykami, odpowiedzialnymi za kwestie ekonomiczne. Główne obszary, które będą dyskutowane na Szczycie to: infrastruktura, kwestie rolno-spożywcze, opieka zdrowotna, usługi.

Ambasador Francji złożył dokumenty ratyfikacyjne Trzeciego Protokołu do Traktatu Przyjaźni i Współpracy (TAC). Protokół umożliwia ratyfikację TAC nie tylko przez państwa, ale także przez organizacje międzynarodowe, których państwa członkowskie przystąpiły do Traktatu.

W Dżakarcie odbyło się pierwsze Forum Handlu i Środowiska ASEAN-USA. Wzięło w nim udział ponad 70 uczestników. Celem forum była promocja międzynarodowych wysiłków na rzecz ochrony środowiska, jak też miało uświadomić potrzebę łączenia polityki handlowej z kwestiami środowiska. Pojawił się więc problem Zielonego wzrostu.

Brazylia jest zainteresowana bliższą współpracą z państwami ASEAN. Pierwszymi poczynionymi w tym celu krokami było akredytowanie ambasadora przy ASEAN oraz chęć podpisania TAC. Ambasador Manuel Innocencio de Lacerda Santos Jr. jest pierwszym przedstawicielem państw MERCOSUR, akredytowanym przy ASEAN.

Swojego ambasadora przy ASEAN akredytowała też Finlandia.

Norwegia oficjalnie wyraziła chęć przystąpienia do ASEM – Szczytu Azja-Europa. Ambasador Norwegii złożył takie zapewnienie Sekretarzowi Generalnemu ASEAN. Obecnie Koordynatorem ASEM w Azji jest minister spraw zagranicznych Laosu. To na jego ręce Surin Pitsuwan złożył norweskie dokumenty, zapewniając jednocześnie Norwegów, że zostaną one przekazane koordynatorom europejskim: ministrom spraw zagranicznych Belgii i Węgier oraz drugiemu koordynatorowi azjatyckiemu, ministrowi spraw zagranicznych Japonii. Norwegia ma nadzieję, że współpraca w ramach ASEM przyczyni się do promocji międzyregionalnej współpracy w dziedzinie demokracji, praw człowieka i good governance.

Kanada jest zainteresowana uczestnictwem w Szczycie Azji Wschodniej (EAS). Jest też gotowa na podpisanie Protokołu Trzeciego TAC. Pomiędzy Kanadą a państwami ASEAN toczą się rozmowy na temat podpisania Porozumienia Ramowego w sprawie Handlu i Inwestycji (TIFA).

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ASEAN – przegląd najważniejszych wydarzeń 14.03. – 14.04. 2011 Reviewed by on 17 kwietnia 2011 .

1. Wydarzenia wewnątrz ASEAN Federacja Piłki Nożnej ASEAN (AFF) pozytywnie zaopiniowała propozycję MSZ Malezji, Narodowej Rady Sportu Malezji i Sekretariatu ASEAN zorganizowania w regionie FIFA World Cup 2030. Rozmowy na ten temat mają być kontynuowane w ramach organizacji, n.in. na 18. Szczycie ASEAN w maju 2011 roku. W ramach ASEAN prowadzone są prace na temat

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź