Inne-news,Polecane

ASEAN – przegląd najważniejszych wydarzeń, 1-13 marca 2011

ASEAN1. Polityka wewnętrzna ASEAN

Państwa ASEAN już od wielu lat pracują nad stworzeniem efektywnej platformy współpracy gospodarczej. Funkcję taką ma pełnić Wspólnota Gospodarcza ASEN, która według założeń będzie funkcjonować od 2015 roku. Państwa organizacji dokładają więc wszelkich starań, aby jak najbardziej zbliżyć swoje gospodarki. Jednocześnie podkreślane jest znaczenie zrównoważonego rozwoju.

Wszystkie te cele zostały potwierdzone podczas siedemnastego szczytu Ministrów Gospodarki ASEAN (AEM), który odbył się na początku marca w Wientianie. Spotkaniu przewodniczył Mari Elka Pangestu, minister handlu Indonezji.

Ministrowie świadomi ogromnych różnic rozwojowych pomiędzy członkami ASEAN, a także w ramach poszczególnych państw, zgodzili się co do potrzeby opracowania ram dalszej współpracy ukierunkowanej na niwelowanie tych dysproporcji. Mają one wyznaczać zasady przewodnie, biorąc jednocześnie pod uwagę specyficzne i ukierunkowane na potrzebę pomocy technicznej potrzeby państw najbiedniejszych.

Na szczycie omawiano także kwestię małych i średnich przedsiębiorstw (SMEs), których liczba stanowi 96% wszystkich przedsiębiorstw w ASEAN. Zależnie od regionu dają one miejsca pracy 50-95% ludności, wytwarzają 30-53% dochodu narodowego i 19-31% eksportu. Grupa Robocza ds. SME pracuje nad wprowadzaniem uregulowań instytucjonalnych i pozyskiwaniem funduszy dla SME. Współpracuje ona w tym zakresie z Indyjską Agencją Ratingową SME (SMERA).

zakończenie szczytu, 10 państw członkowskich ASEA oraz partnerzy dialogu ASEAN (Chiny, Japonia i Korea Południowa) uzgodnili, że w każdym kraju będą utrzymywane rezerwy ryżu. W celu zapobiegania klęskom głodu (takim jak w 2008 roku, kiedy Wietnam niespodziewanie ograniczył eksport ryżu, co wywołało paniczne wykupywanie zapasów na Filipinach), państwa zgodziły się także na stabilizację cen ryżu i powstrzymanie się od „nagłych i ekspansywnych zamówień”, które mogłyby wywołać panikę wśród partnerów handlowych.

Porozumienie w sprawie rezerw ASEAN+3 ma zostać podpisane w październiku. W sumie rezerwy wyniosą 787 000 ton (ASEAN-87 000 ton, Japonia -250 000 ton, Chiny -300 000 ton, Korea Południowa -150 000 ton).

Porozumienie to ma duże znaczenie w kontekście obserwowanego wzrostu cen żywności. Według FAO, ceny te wzrosły o 3,4 % od grudnia 2010 i osiągnęły najwyższą wartość od 1990 roku.

4 marca, Minister Spraw Zagranicznych Timoru Wschodniego, Zacarias da Costa, podpisał w Indonezji, która obecnie pełni przewodnictwo w organizacji, oficjalny wniosek dotyczący członkostwa w ASEAN.

2. Stosunki zewnętrzne

ASEAN-UE
Podczas spotkania w Dżakarcie, ASEAN i Unia Europejska rozpoczęły kolejny etap współpracy gospodarczej. Podsumowano także działania w ramach Programu ASEAN-UE na rzecz Wsparcia Integracji Regionalnej – Etap II (ASEAN-EU Programme for Regional Integration Support, Phase II – APRIS II). Program miał za zadanie wspierać ASEAN w implementacji Planu Wspólnoty Gospodarczej ASEAN, zwłaszcza we wprowadzaniu konkretnych, praktycznych rozwiązań dotyczących wspólnego rynku i bazy produkcyjnej.

W ramach APRIS I i APRIS II, realizowanych w ciągu ostatnich ośmiu lat, Unia Europejska przeznaczyła na pomoc dla ASEAN ponad 10 mln euro. W tym czasie udało się m.in. ułatwić procedury celne, zharmonizować dokumentację, doprowadzić do standaryzacji wymagań technicznych.

Podczas spotkania zainaugurowano kolejny etap współpracy gospodarczej ASEAN-UE, który będzie realizowany jako Program Wsparcia Integracji Gospodarczej ASEAN (Economic Integration Support Programme – AEISP). Wartość pomocy finansowej może zwiększyć się do 15 mln euro.

ASEAN-CHINY
Sekretarz Generalny ASEAN, Surin Pitsuwan, przyjął List Uwierzytelniający od drugiego już ambasadora Chin przy ASEAN. Na stanowisko to mianowana została Tong Xiaoling. Podczas spotkania, obydwie strony podkreśliły chęć podtrzymywania dobrych stosunków pomiędzy partnerami dialogu, trwającego już ponad dwadzieścia lat.

ASEAN-INDIE
Ważnym partnerem gospodarczym ASEAN stały się w ostatnim czasie Indie. Indie są partnerem dialogu ASEAN od 1995 roku. Od początku duże znaczenie dla obydwu partnerów miały kwestie gospodarcze. Pomimo licznych trudności, w 2009 roku doszło do podpisania porozumienia o utworzeniu strefy wolnego handlu (ASEAN-India Free Trade Agreement, AIFTA).

Od 1 stycznia 2010 roku państwa ASEAN oraz Indie stopniowo redukują swoje stawki celne na towary, będące przedmiotem wzajemnej wymiany handlowej. Trwają też rozmowy nad podobnym porozumieniem dotyczącym usług. Pełna implementacja AIFTA doprowadzi do utworzenia rynku obejmującego 1,8 mld ludzi, wytwarzającego dochód narodowy o wartości 2,8 bln USD.

Na początku marca, w New Delhi, odbyło się spotkanie przedstawicieli businessu oraz rządów ASEAN i Indii. Było to pierwsze tego typu wydarzenie w historii wzajemnych stosunków.

Spotkanie businessowe, zgromadziło ponad 60 tys. osób, m.in. przedstawicieli przedsiębiorców, poszczególnych grup zawodowych z państw ASEAN i Indii. W sesji inauguracyjnej wzięli udział także Ministrowie Gospodarki ASEAN i Indii.

4 marca odbyło się także drugie spotkanie Rady Businessu ASEAN-Indie (ASEAN-India Business Council – AIBC). Rada stanowi platformę dialogu dla przedstawicieli sektora prywatnego, którzy mogą się spotkać także z politykami. Minister handlu i przemysłu Indii, Shri Anand Sharma, zasugerował, że AIBC powinna skupić się na realizacji sześciu priorytetów: technologie informacyjne i telekomunikacyjne, rolnictwo i dywersyfikacja upraw, infrastruktura, współpraca w zakresie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, bezpieczeństwo żywnościowe oraz innowacje i szkolenia. Sekretarz Generalny ASEAN podkreślił natomiast rolę AIBC, jako mediatora pomiędzy rządami a sektorem prywatnym.

Dyskutując na temat postępu w relacjach handlowych Indie-ASEAN, AIBC podkreśliła, że niezbędna jest współpraca z instytucjami takimi jak, Szczyty Ministrów Gospodarki ASEAN oraz spotkania urzędników gospodarczych wyższego szczebla (senior economic officials meeting).

ASEAN- AZJA CENTRALNA
Uzbekistan został pierwszym państwem Azji Centralnej, które akredytowało swojego przedstawiciela przy ASEAN. Ambasador Shavkat K. Jamalov, zapewnił o chęci rozwijania bliskiej współpracy w regionie, natomiast Sekretarz Generalny ASEAN, Surin Pitsuwan, wyraził nadzieję zacieśnienia relacji m.in. Szanghajską Organizacją Współpracy.

Opracowała Aneta Liszewska na podstawie:

www.aseansec.org,
http://www.aseanaffairs.com/daily_news_updates,
http://www.bbc.co.uk/news/world/asia_pacific/

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ASEAN – przegląd najważniejszych wydarzeń, 1-13 marca 2011 Reviewed by on 23 marca 2011 .

1. Polityka wewnętrzna ASEAN Państwa ASEAN już od wielu lat pracują nad stworzeniem efektywnej platformy współpracy gospodarczej. Funkcję taką ma pełnić Wspólnota Gospodarcza ASEN, która według założeń będzie funkcjonować od 2015 roku. Państwa organizacji dokładają więc wszelkich starań, aby jak najbardziej zbliżyć swoje gospodarki. Jednocześnie podkreślane jest znaczenie zrównoważonego rozwoju. Wszystkie te cele zostały potwierdzone

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź