Artykuły,Publicystyka

A. Zwoliński: Problemy Apple w Chinach, czyli o powszechnie znanym znaku towarowym

Apple po raz kolejny w Chińskiej Republice Ludowej przegrał prawną batalię z firmą Xintong Tiandi Technology (Beijing) Co., Ltd. w tej samej sprawie. Historię, jak zwykle, należy jednak zacząć od początku.

Apple złożył wniosek 18 października 2002 roku o rejestrację znaku towarowego ,,IPHONE” w klasie 9 obejmującej sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie, przy czym do 2009 roku Apple nie sprzedawał iPhone’a w Chinach[1]. Rejestracji znaku na rzecz Apple dokonano 21 listopada 2013 roku[2]. W międzyczasie firma Xintong Tiandi Technology w 2007 roku uzyskała rejestrację na znak towarowy ,,IPHONE” w klasie obejmującej towary skórzane[3]. Logo przyozdobiło skórzane teczki, pokrowce na paszport, czy portfele. W związku z tym, jak twierdził Apple, że ,,IPHONE” jest znakiem towarowym powszechnie znanym, a tym należy się szersza ochrona na gruncie prawa znaków towarowych, technologiczny gigant wystąpił o unieważnienie znaku towarowego zarejestrowanego na rzecz Xintong Tiandi Technology – Apple w 2013 roku racji nie przyznał Trademark Review and Adjudication Board, funkcjonujący w ramach State Administration of Industry & Commerce, następnie sąd Beijing No 1 Intermediate People’s Court[4].

Pod koniec kwietnia 2016 roku Beijing High People’s Court orzekł, iż, cytując Forbes: ,, […] Apple nie może udowodnić, że nazwa „Iphone” była już powszechnie znanym znakiem towarowym w Chinach, kiedy Xintong rejestrowała swój znak”[5]. W sprawie istotny okazał się czas rejestracji obydwu znaków, jak i obecność na chińskim rynku. Innymi słowy, sąd rozpatrujący sprawę nie uznał, iż znak towarowy ,,IPHONE” był powszechnie znany w Chinach w 2007 roku, kiedy Xintong Tiandi Technology uzyskała rejestrację, czyli zanim Apple zaczął sprzedaż iPhone’a w Chinach. Według przekazów medialnych Apple będzie kontynuował prawne działania w tej sprawie.

Jak już zostało wspomniane, 馳名商標, tłumaczone na angielski najczęściej jako well-known trademark (jako polski odpowiednik najwłaściwszy wydaje się występujący w polskim ustawodawstwie termin ,, znak towarowy powszechnie znany”, dalej ZTPZ) jest specjalnym rodzajem znaków towarowych, którym przyznawana jest szersza ochrona niż zwyczajnym znakom. W prawie znaków towarowych, przy ocenie naruszenia znaku, istotną rolę odgrywa porównanie podobieństwa lub identyczności znaków, jak i towarów czy usług na które znaki są udzielone. Istotę daleko idącej ochrony ZTPZ, w porównaniu ze zwykłym znakiem towarowym, wskazuje art. 13 i inne Trademark Law of the People’s Republic of China. Pisząc bardzo ogólnie i przykładowo: przy spełnieniu pewnych warunków ZTPZ może chronić także gdy towary i usługi na które udzielono ZTPZ i te na które udzielono znak naruszający nie są podobne,  a przy unieważnianiu znaku naruszającego, jeśli został on zgłoszony w złej wierze, uprawnionego z ZTPZ nie ogranicza pięcioletni termin. Uzyskanie statusu ZTPZ w Chinach nie jest proste, w szczególności dla zagranicznych marek. Pomiędzy 2012, a 2013 rokiem za ZTPZ uznano w Chinach 1300 znaków, w tym tylko 20 zagranicznych marek[6].

źródło: commons.wikimedia.org

źródło: commons.wikimedia.org

Prawo znaków towarowych w Chińskiej Republice Ludowej tworzy wiele regulacji, wśród których wymienić można (zgodnie z angielskim tłumaczeniem): Trademark Law of the People’s Republic of China oraz dedykowana ZTPZ  Regulations for the Recognition and Protection of Well-known Trademark. 1 Maja 2014 roku chińskie prawo znaków towarowych uległo daleko idącym zmianom. Weszły w życie akty nowelizujące, które chociażby w aspekcie ZTPZ przyniosły wiele nowości. Art. 14 ust. 5 Trademark Law of the People’s Republic of China stanowi o zakazie używania wyrażenia ,,Powszechnie Znany Znak Towarowy” przez producentów i operatorów w różnych przestrzeniach działalności gospodarczej. Art. 58 tej samej regulacji wprowadził zasadę zgodnie z którą w przypadku używania zarejestrowanego czy też niezarejestrowanego ZTPZ jako nazwy przedsiębiorstwa i wprowadzania w błąd odbiorców, jeśli stanowi to nieuczciwą konkurencję, w stosunku do naruszającego zastosuje się Prawo o Przeciwdziałaniu Nieuczciwej Konkurencji Chińskiej Republiki Ludowej. Zmieniono także definicję samego ZTPZ. Obecnie jest nim znak, który, zgodnie z art. 2 Regulations for the Recognition and Protection of Well-known Trademark jest znany określonemu gronu odbiorców, przy czym przepis przykładowo wskazuje, że przez odpowiednie grono odbiorców należy rozumieć konsumentów rodzaju dóbr i usług objętych znakiem towarowym, podmioty gospodarcze produkujące takie towary lub zapewniające takie usługi, sprzedawców i właściwe jednostki zaangażowane w kanał dystrybucji.

Ustalenie, iż znak nie jest zwykłym znakiem towarowym tylko ZTPZ dokonuje się na kilka sposobów, między innymi może go poczynić wspomniany już w przypadku Apple Trademark Review and Adjudication Board na potrzeby konkretnej sprawy, czy też właściwy sąd orzekający w danym postępowaniu. Co istotne, art. 4  Regulations for the Recognition and Protection of Well-known Trademark przewiduje dwie podstawowe zasady dla ZTPZ. Pierwszą jest bierna ochrona, oznaczająca, iż status ZTPZ nadaje się w sporach dotyczących rejestracji czy też używania znaku towarowego i na wniosek uprawnionej strony.  Drugą stanowi zasada case-by-case zgodnie z którą rozpoznanie znaku jako ZTPZ odnosi skutek tylko na gruncie konkretnej sprawy i nie obliguje instytucji w innych sprawach do uznania znaku za ZTPZ. Dany znak towarowy nie otrzymuje zatem statusu ZTPZ raz na zawsze[7]. Nie zmienia to faktu, iż raz dokonane ustalenie być może, jako pomoc w ustaleniu, wpłynie na późniejsze rozstrzygnięcia, co szerzej za chwilę. Opisane zasady nie są jedynymi, którymi kierują się instytucje przy rozpoznawaniu spraw.

Przepisy wymieniają również przesłanki, którymi powinny kierować się instytucje w ustalaniu, czy znak jest ZTPZ np.: jak długo znak jest w użyciu oraz długość i rozmiar reklamy i rozgłosu wobec znaku oraz geograficzny zasięg obszarów handlowych w których znak jest używany. Wskazane są także przykładowe środki dowodowe, które podmiot uprawniony może przedstawić na rzecz ustalenia jak materiały wskazujące na to, że znak był chroniony jako ZTPZ w Chinach i innych państwach, czy materiały wskazujące na przychód ze sprzedaży, udział w rynku, zysk netto, wysokość zapłaconych podatków i obszary sprzedaży z ostatnich trzech lat dotyczące towarów objętych znakiem towarowym.

Chiny nie są łatwym rynkiem, również ze względu na skomplikowanie przepisów dotyczących własności intelektualnej. Inną, często podnoszoną kwestią jest egzekwowanie prawa wobec naruszających. Niekiedy nawet należyta staranność może nie uchronić przed kłopotami, czego przykładem jest przypadek firmy Will-Burt Company, która chociaż dokonała w Chinach, jak uważa, stosownych zabezpieczeń umownych oraz z zakresu własności intelektualnej napotkała problem kopiowania projektu produktu, logo i podręczników technicznych przez własnego partnera biznesowego[8]. Nie zmienia to faktu, że odpowiednia profilaktyka prawna może zmniejszyć lub wyeliminować ewentualne zagrożenia biznesowe, a podejście rządzących w Chinach do dziedziny ochrony własności intelektualnej, czego dowodem są wspomniane wyżej przepisy dotyczące znaków towarowych, idzie ku lepszemu.

Adrian Zwoliński

[1] M. Dresden, ,, China’s Trademark Laws vs. the Biggest Company in the World, or Apple’s Cruelest Month”, http://www.chinalawblog.com/2016/05/chinas-trademark-laws-vs-the-biggest-company-in-the-world-or-apples-cruelest-month.html, dostęp: 7.5.2016 r.

[2] http://www.legaldaily.com.cn/judicial/content/2016-04/27/content_6603932.htm, dostęp: 7.5.2016 r.

[3] ,, Apple loses ‚iphone’ leather goods case in Chinese court”, https://www.theguardian.com/technology/2016/may/04/chinese-court-rules-against-apple-allowing-iphone-handbags, dostęp: 7.5.2016 r.

[4] M. Dresden, ,, China’s Trademark Laws vs. the Biggest Company in the World, or Apple’s Cruelest Month”, http://www.chinalawblog.com/2016/05/chinas-trademark-laws-vs-the-biggest-company-in-the-world-or-apples-cruelest-month.html, dostęp: 7.5.2016 r.

[5] ,, Apple traci wyłączność do nazwy „iPhone” w Chinach”, http://www.forbes.pl/apple-stracil-prawa-do-nazwy-iphone-w-chinach,artykuly,204534,1,1.html#, dostęp: 7.5.2016 r.

[6] B. Choi, V. Chan, ,, Well-known Marks under the new Chinese Trade Mark Law” [w:] ,, IP & TMT

Quarterly Review”, II kwartał 2014 r.

[7] Hongyan Wang ,,Recognition and protection of well-known trademarks under the new Trademark Law”, http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=cd5e0497-137e-4006-9ed0-bf02c92b4ca3, dostęp: 7.5.2016 r.

[8] T. Plafker, ,,Jak robić interesy w Chinach. Jak osiągać zyski na rynku rosnącym najszybciej na świecie”, Warszawa 2008 r

Udostępnij:
 • 22
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  22
  Udostępnienia
A. Zwoliński: Problemy Apple w Chinach, czyli o powszechnie znanym znaku towarowym Reviewed by on 23 maja 2016 .

Apple po raz kolejny w Chińskiej Republice Ludowej przegrał prawną batalię z firmą Xintong Tiandi Technology (Beijing) Co., Ltd. w tej samej sprawie. Historię, jak zwykle, należy jednak zacząć od początku. Apple złożył wniosek 18 października 2002 roku o rejestrację znaku towarowego ,,IPHONE” w klasie 9 obejmującej sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie, przy czym do 2009

Udostępnij:
 • 22
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  22
  Udostępnienia

O AUTORZE /

Avatar

KOMENTARZE: 1

 • Apple to tylko design i medialny szum. Ale przede wszystkim to firma, w której udziały mają tak „szacowne” instytucje jak Citigroup czy JP Morgan (zwykle za pośrednictwem różnych słupów zwanych „funduszami inwestycyjnymi”). To dlatego każdy nowy iPhone jest szeroko komentowany w „obiektywnych” mediach, podczas gdy nowe modele Samsung Galaxy serii S, LG serii G, Huawei serii P czy HTC serii One „przypadkowo” spowija mgła milczenia.

Pozostaw odpowiedź