Artykuły,Komentarz eksperta,Publicystyka

A. Zwoliński: ASEAN integruje system bankowy

Wiele mówi się ostatnimi czasy o zmianach na rynku bankowym w Unii Europejskiej. Pakiety aktów prawnych m.in. dyrektywa PS2D2, pakiet MiFID II/MiFIR, czy plany Komisji Europejskiej związane zCompleting the Banking Union” z 11 października 2017 r. zmieniają sektor bankowy, wywołując liczne dyskusje. Opinia publiczna tylko w wyjątkowych przypadkach interesuje się szerzej tematyką rynku finansowego (przykład ,,kredytów frankowych”). Z kolei radykalne zmiany zazwyczaj dostrzega post factum. W kontekście porównawczym warto przyjrzeć się pokrótce programowi dedykowanemu rynkowi bankowemu poza UE – inicjatywie podjętej przez Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN).

Kilka danych pozwalających zobrazować rozmiar gospodarki o której mowa. W 2016 ASEAN to trzecia najbardziej zaludniona gospodarka świata (634 miliony ludzi), szósta najbogatsza gospodarka świata kumulująca 3,4% światowego PKB, czwarta gospodarka w ujęciu handlowym (6.9% światowego handlu) oraz obszar z udziałem 5,6% napływających bezpośrednich inwestycji zagranicznych1.

ASEAN w ramach integracji rynku finansowego ASEAN Financial Integration Framework (AFIF) podjął inicjatywę ASEAN Banking Integration Framework (ABIF), czyli program zmierzający do integracji rynku bankowego w obszarze ASEAN i liberalizację przepływu kapitału. Jako instrument prawny wybrano umowy bilateralne – te są na etapie negocjacji bądź zawierania; w 2016 w ramach projektu ABIF pierwszą umowę zawarły Indonezja i Malezja. Do końca 2018 umowy zawrzeć mają między sobą państwa założycielskie ASEAN (ASEAN-5: Filipiny, Indonezja, Tajlandia, Singapur, Malezja), a do końca 2020 dziesiątka państw ASEAN. ABIF obejmuje utworzenie kategorii specjalnego banku określonego jako Qualified ASEAN Banks (QABs). W dużym skrócie kategoria ta będzie przyznawana bankowi lokalnemu państwa ASEAN, który chciałby rozpocząć działalność w innym państwie ASEAN. Korzyść z posiadania statusu QAB to traktowanie banku na tych samych zasadach co banków lokalnych.

Rozwiązanie QAB implikuje przynajmniej kilka problemów, mając na uwadze trzy rodzaje graczy: bank lokalny, bank ASEAN (z innego państwa ASEAN niż bank lokalny) oraz bank globalny. Skutkiem projektu będzie zwiększenie konkurencji na rynku bankowym ASEAN, co w założeniach ma sprzyjać przedsiębiorstwom poszukującym finansowania (zwłaszcza przedsiębiorstwom z państwa pochodzenia QAB, które dokonując inwestycji zagranicznych szukają lokalnych usług bankowych), jak i konsumentom. Obecnie w obszarze ASEAN kapitał jest głównie skonsolidowany w bankach lokalnych i globalnych – przykładowo w Malezji 9% kapitału obejmują inne banki ASEAN, w Indonezji 15%2. Po drugie, specjalne banki mają zwiększyć konkurencyjność banków ASEAN z globalnymi międzynarodowymi konkurentami. Po trzecie, analizowane jest zagadnienie konkurencji pomiędzy bankami lokalnymi, a bankami z kwalifikacją QAB – wstępne badania w tym zakresie co do preferencji klientów i ich mobilności przeprowadzono na przykładzie Filipin3. Wiele wskazuje, iż preferencje klientów (bank lokalny czy bank QAB) mogą zależeć od m.in. poszukiwanych usług. Po czwarte, zwiększenie konkurencyjności w obszarze bankowym będzie wymagało nowych rozwiązań i nakładów w obszarze zarówno nadzoru systemowego i ostrożnościowego.

W obliczu silnych powiązań pomiędzy lokalnymi rynkami finansowymi oraz cech współczesnego systemu finansowego, innymi słowy globalizacji, warto śledzić implementację ABIF i jej skutki.

Autor: Adrian Zwoliński

 

1 ASEAN Economic Community Chartbook 2017

2 Oliver Ward, ,,An integrated banking framework of the future: Can ASEAN avoid Europe’s mistakes?”, link: https://www.aseantoday.com/2017/07/an-integrated-banking-framework-of-the-future-can-asean-avoid-europes-mistakes/, data dostępu: 4.2.2018

3 Francis Lawrence B. De Jesus, Enrico Aurelio Torres, ,, Analysis of the ASEAN Banking Integration Framework: the Philippines as a looking glass for consumer preference” [w:] Journal of Global Entrepreneurship Research (2017) 7:24.

Zdjęcie: commons.wikimedia.org/wiki/File:ASEAN_HQ_1.jpg

Udostępnij:
 • 17
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  17
  Udostępnienia
A. Zwoliński: ASEAN integruje system bankowy Reviewed by on 4 lutego 2018 .

Wiele mówi się ostatnimi czasy o zmianach na rynku bankowym w Unii Europejskiej. Pakiety aktów prawnych m.in. dyrektywa PS2D2, pakiet MiFID II/MiFIR, czy plany Komisji Europejskiej związane z „Completing the Banking Union” z 11 października 2017 r. zmieniają sektor bankowy, wywołując liczne dyskusje. Opinia publiczna tylko w wyjątkowych przypadkach interesuje się szerzej tematyką rynku finansowego

Udostępnij:
 • 17
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  17
  Udostępnienia

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź