Artykuły,Pakistan news,Spotkania CSPA

A. Kuszewska, A. Szaga: Relacja ze spotkania z JE Muradem Ali, ambasadorem Pakistanu

2013041800518 kwietnia o godzinie 18:00 w siedzibie Centrum Studiów Polska-Azja przy Nowym Świecie odbyło się 26. spotkanie CSPA. Naszym szanownym gościem był Jego Ekscelencja Murad Ali, ambasador Pakistanu w Polsce. Temat spotkania brzmiał „Peace and Stability in Southern Asia”. Moderatorem spotkania była dr Agnieszka Kuszewska, ekspertka CSPA ds. Indii i Pakistanu.

Po uroczystym powitaniu szanownego gościa moderatorka spotkania podkreśliła, że bezpieczeństwo w Azji Południowej jest jednym z najważniejszych i najciekawszych elementów współczesnych stosunków międzynarodowych, a państwa regionu stoją przed szeregiem wyzwań politycznych, gospodarczych i społecznych. W szczególności dotyczy to dwóch najważniejszych i największych państw regionu – Indii i Pakistanu, państw nuklearnych pozostających w kilkudziesięcioletnim, nierozwiązanym konflikcie o Kaszmir. Dodała, że nie da się przecenić znaczenia Pakistanu w budowaniu regionalnego systemu bezpieczeństwa.

Na początku swojego przemówienia JE Murad Ali zaznaczył, że w swojej prelekcji mówić będzie o znaczeniu Pakistanu w regionie, stosunkach z Indiami oraz dążeniu pakistańskiego rządu do zapewnienia stabilności w regionie. Podkreślił istotę zaplanowanych na 11 maja wyborów parlamentarnych w Pakistanie. Ich znaczenie jest bezprecedensowe w 66-leniej historii tego państwa. Po raz pierwszy nastąpi bowiem demokratyczny transfer władzy między cywilnymi rządami. W kraju, w którym cyklicznie do władzy dochodziło wojsko, sprawując rządy naprzemiennie z cywilami, jest to historyczne wydarzenie, dające nadzieję na umacnianie się demokratycznych instytucji w Pakistanie. Ambasador stwierdził, że obecnie widać duży entuzjazm u Pakistańczyków i ludzie są bardzo zaangażowani w kampanię wyborczą.

Następnie gość CSPA zwrócił uwagę na pakistańskie oddanie sprawie pokoju i stabilności w Azji Południowej i na świecie. Mówił o tym, że Pakistan obecnie wspiera siedem różnych misji utrzymywania pokoju (peacekeeping operations) pod egidą ONZ, a cały pakistański personel biorący w nich udział liczy 14 tys. osób. Pan Murad Ali powiedział, że sytuacja w regionie cały czas dynamicznie się zmienia, podkreślając, że jego kraj graniczy z dwoma szybko rozwijającymi się państwami mającymi aspiracje mocarstwowe – Indiami i Chinami. Sytuację strategiczną i budowę regionalnego systemu bezpieczeństwa dodatkowo utrudnia niestabilny Afganistan i problem terroryzmu. Ambasador przyznał, że dużym efektem ubocznym aktów terrorystycznych w północnym Pakistanie jest odstraszanie inwestorów, których działalność mogłaby przyczynić się do poprawy złej kondycji pakistańskiej gospodarki. Podkreślał jednak, że Pakistańczycy są zdeterminowani do kontynuowania pokojowej współpracy z sąsiadami, a wszelkie cele mogą zostać osiągnięte tylko przez pokój.

W dalszej części spotkania JE Murad Ali wspomniał, że kluczem do pokoju w regionie jest stabilny i pokojowo nastawiony Afganistan. Przy tej okazji powiedział, że Pakistan szanuje zaangażowanie polskich sił zbrojnych w działania stabilizacyjne na terenie Afganistanu. Ambasador podkreślał, że po wycofaniu się wojsk koalicji w 2014 roku Afganistan ma być zarządzanym przez Afgańczyków w pełni suwerennym państwem.

20130418001

Przechodząc do stosunków indyjsko-pakistańskich, gość CSPA przypomniał krótko, że w niedalekiej przeszłości toczone były trzy wojny pomiędzy tymi państwami. Szczególnie bolesna dla Pakistanu była indyjska aktywność w procesie uzyskania suwerenności przez Bangladesz, która doprowadziła do wojny domowej, a w konsekwencji do podziału Pakistanu. Próba nuklearna Indii, która nastąpiła kilka lat później – w 1974 roku – sprawiła według słów ambasadora, że Pakistan musiał również stać się państwem nuklearnym. Pan Murad Ali potwierdził tym samym indiocentryczny charakter polityki bezpieczeństwa Pakistanu.  Nasz gość często podkreślał, że Pakistańczycy chcą prowadzić szeroko rozumiany dialog z Indiami, zwłaszcza w sprawach takich jak spór o Kaszmir, Siaczen, Sir Creek, problem terroryzmu czy przemytu narkotyków. Pan Murad Ali zaznaczył, że konflikt terytorialny trwa już ponad 65 lat, a na spornych obszarach łamane są prawa człowieka i ginie wielu ludzi. Ambasador odniósł się do indyjskiej części Kaszmiru – stanu Dżammu i Kaszmir. Nie wspomniał o sytuacji w części pakistańskiej. Podkreślił, że Pakistan chce rozwiązać sprawę Kaszmiru poprzez rozmowy, zgodnie z rezolucjami Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jednym z elementów tych rezolucji jest przeprowadzenie plebiscytu na spornych terytoriach, w którym mieszkańcy wypowiedzieliby się odnośnie swojej przyszłości. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że warunkiem bezstronności i swobody głosowania mieszkańców jest demilitaryzacja obydwu części Kaszmiru, co trudno sobie w obecnych realiach wyobrazić. Ambasador nie odniósł się do tych kwestii. Dodał za to, że Indie i Pakistan uwikłane są także w spór o wody trzech rzek wzdłuż wschodniej, pakistańskiej granicy. Ambasador zaznaczył, że Indusi rozpoczynają budowę elektrowni wodnych na tych terenach, co hamuje możliwość realizacji podobnych projektów przez Pakistańczyków.

Pan Murad Ali poruszył następnie temat nieproliferacji broni atomowej, którą posiada zarówno Pakistan, jak i Indie. Zapewniał, że jego kraj jest odpowiedzialnym państwem nuklearnym, które angażuje się w nierozprzestrzenianie broni masowego rażenia. Ambasador Pakistanu nadmienił także, iż wielkim problemem całej Azji Południowej jest ubóstwo. Kwestię tę rząd pakistański jest gotów rozwiązywać, zapewniając ludziom dostęp do czystej wody, schronienia, edukacji i lepszej przyszłości. Po wystąpieniu przyszła kolej na pytania ze strony publiczności, wśród której dominującą grupę stanowili studenci stosunków międzynarodowych SWPS.

Pierwszym pytaniem, zadanym przez uczestników spotkania, była sprawa mniejszości religijno-etnicznej Hazarów (szyitów), mieszkających na terytorium Pakistanu, którzy padają ofiarą zmasowanych ataków o podłożu religijnym. Ich intensywność wzrosła w ciągu ostatnich kilku lat na tyle, że liderzy tej mniejszości mówią wręcz o ukierunkowanym ludobójstwie. Pan ambasador stwierdził, że są oni w pełni zintegrowani ze społeczeństwem, choć incydenty, które mają czasami miejsce, są bardzo niepokojące. Podkreślił, że władze robią wszystko, co jest w ich mocy, aby ochronić Hazarów przed jakimikolwiek nieprzyjaznymi aktami. W dalszej kolejności Pana Murada Alego pytano o kwestię talibów mieszkających na północy Pakistanu oraz ich działalność terrorystyczną. W odpowiedzi gość CSPA mówił, że terroryści są obecni wszędzie na świecie (co pokazują choćby niedawne wydarzenia w Stanach Zjednoczonych), a akty terroru są zupełnie nieprzewidywalne.

JE ambasador był pytany o także o cenę, jaką płacą społeczeństwa obydwu państw w toczącym się konflikcie o Kaszmir. Odpowiedział, że spór ten powinien zostać rozwiązany już dawno temu. Pakistan jednak musi brać w nim udział, gdyż nie może zawieść oczekiwań pewnych obywateli i złamać obietnic, które zostały dane. Później zastanawiano się nad tym, jak opuszczenie Afganistanu przez wojska międzynarodowej koalicji wpłynie na relacje afgańsko-pakistańskie. Pan Murad Ali powiedział, że Pakistan martwi się o to, żeby nie powtórzyła się sytuacja z końca lat 80., gdy zakończyła się wojna z ZSRR w Afganistanie, a na pograniczu afgańsko-pakistańskim zostali uzbrojeni mudżahedini. Pan Murad Ali stwierdził: „wiemy, kto ich zbroił” (czynili to przede wszystkim Amerykanie za pośrednictwem pakistańskiego wywiadu). W konsekwencji tej trwającej dekadę wojny sytuacja bezpieczeństwa w samym Afganistanie oraz w regionie znacznie się pogorszyła. W Afganistanie doszło do wojny domowej i stopniowego przejęcia władzy przez reżim talibów. Pan ambasador przyznał, że współzależność Pakistanu i jego zachodniego sąsiada w sferze bezpieczeństwa jest niemal całkowita. Na koniec padły pytania o bezpieczeństwo żywnościowe Pakistanu: zapytano dlaczego Pakistan wydaje tyle pieniędzy na broń nuklearną, skoro tak duża część społeczeństwa żyje poniżej granicy ubóstwa. JE Murad Ali ponownie podkreślił, że głównym elementem wyzwań stojącym przed bezpieczeństwem  Pakistanu jest potencjalne zagrożenie płynące ze strony Indii.  Ambasadora zapytano, czy jest to możliwe, że relacje indyjsko-pakistańskie będą kiedyś pokojowe. Gość CSPA mówił, że jego kraj czyni starania, aby taka sytuacja była możliwa i ubolewał nad działaniem mediów, które nadają szeroki rozgłos nawet drobnym incydentom (takim jak graniczne starcia ze stycznia tego roku, w wyniku których po obydwu stronach zginęło kilku żołnierzy), co dodatkowo psuje chłodne już stosunki.

Reasumując, wystąpienie JE ambasadora Pakistanu pozostawało w ścisłej zbieżności z oficjalną polityką zagraniczną tego państwa – co z oczywistych względów nie powinno stanowić zaskoczenia. Pod koniec spotkania dr Kuszewska podkreśliła, że CSPA chce brać czynny udział w budowaniu pakistańsko-polskich relacji, zwłaszcza na gruncie kulturowym i społecznym. Służyć temu ma między innymi niedawno zainicjowane partnerstwo między CSPA a Pakistańsko-Polską Organizacją Wymiany Kulturalnej (Pak-Polish Cultural Exchange Organization, PPCEO), a także zaangażowanie CSPA w inicjatywę „Dziewczynka z książką”, której symbolem jest postrzelona przez talibów Malala Yusufzai, a celem ma być wspieranie edukacji dziewcząt w Pakistanie. Pan ambasador pozytywnie odniósł się do tych przedsięwzięć, zapowiadając współpracę i wsparcie ze strony ambasady Pakistanu.

Na koniec JE Murad Ali wpisał się do księgi gości CSPA oraz zrobił sobie pamiątkowe zdjęcie z prowadzącymi spotkanie.

20130418008

Z przemówienia ambasadora nasuwają się następujące problemy:

– brak stabilności w Afganistanie – państwie współzależnym z Pakistanem w sferze bezpieczeństwa,

– łamanie praw człowieka w indyjskiej części Kaszmiru,

– problem gospodarowania zasobami wodnymi przez Indie i Pakistan,

– działalność ugrupowań terrorystycznych, która ujemnie wpływa na szansę rozwoju gospodarczego w regionie,

– Pakistan jako państwo stojące w pierwszej linii walki z terroryzmem.

Wyzwania:

– niepewność tego, co czeka region po opuszczeniu Afganistanu przez siły ISAF,

– zbliżające się pierwsze demokratyczne przekazanie władzy w Pakistanie,

– rozwiązanie problemu ubóstwa w Azji Południowej i pogłębienie współpracy gospodarczej między państwami regionu.

Rekomendacje:

– kontynuowanie pokojowego dialogu w regionie,

– podejmowanie działań zgodnych z prawem międzynarodowym i rezolucjami ONZ.

Opracowali: Adam Szaga i Agnieszka Kuszewska

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
A. Kuszewska, A. Szaga: Relacja ze spotkania z JE Muradem Ali, ambasadorem Pakistanu Reviewed by on 25 kwietnia 2013 .

18 kwietnia o godzinie 18:00 w siedzibie Centrum Studiów Polska-Azja przy Nowym Świecie odbyło się 26. spotkanie CSPA. Naszym szanownym gościem był Jego Ekscelencja Murad Ali, ambasador Pakistanu w Polsce. Temat spotkania brzmiał „Peace and Stability in Southern Asia”. Moderatorem spotkania była dr Agnieszka Kuszewska, ekspertka CSPA ds. Indii i Pakistanu. Po uroczystym powitaniu szanownego

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Agnieszka Kuszewska – doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie: nauki o polityce (doktorat: Uniwersytet Śląski, habilitacja w Polskiej Akademii Nauk). Pracuje w Katedrze Polityki Międzynarodowej Uniwersytetu SWPS. Na uczelni prowadzi szereg wykładów i warsztatów autorskich związanych z wyzwaniami współczesnego bezpieczeństwa i konfliktów międzynarodowych. Ekspertka ds. Indii i Pakistanu w Centrum Studiów Polska-Azja. Przedmiotem jej badań są polityczne, społeczne i gospodarcze problemy Azji Południowej, znaczenie Indii i Pakistanu we współczesnych stosunkach międzynarodowych, geostrategiczne wyzwania mocarstw i konflikty międzynarodowe, prawa człowieka, zwłaszcza w kontekście konfliktu kaszmirskiego. Regularnie prowadzi badania w regionie, zwłaszcza w Pakistanie, wykładała m. in. na uniwersytetach w Islamabadzie, Lahaur i Fajsalabadzie. Autorka licznych publikacji dotyczących ww. zagadnień, w tym trzech monografii: Indyjsko-pakistański konflikt o Kaszmir (PWN, 2010), Indie i Pakistan w stosunkach międzynarodowych. Konflikty, strategie, bezpieczeństwo (Wyd. Difin, 2013) oraz Zrozumieć Pakistan. Radykalizacja, terroryzm i inne wyzwania (PWN, 2015). Należy do Zarządu Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych oraz do European Association for South Asian Studies.

Pozostaw odpowiedź