Publicystyka

A. Dąbkowski: Najważniejsze informacje gospodarcze – Malezja, Filipiny, Brunei

Poniżej przedstawiamy opracowanie najważniejszych informacji gospodarczych z Malezji, Filipin i Brunei w ostatnich miesiącach. Autorem opracowania jest Artur Dąbkowski, Radca, Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kuala Lumpur.

źródło: seldongill.files.wordpress.com

źródło: seldongill.files.wordpress.com

1.     Malezja: Międzynarodowy Port Lotniczy Kuala Lumpur wśród 30 największych lotnisk świata

Według rocznego raportu Międzynarodowej Rady Portów Lotniczych – ACI (Airports Council International) – 2012 ACI World Airport Traffic Report (WATR, Międzynarodowy Port Lotniczy Kuala Lumpur – KLIA  (Kuala Lumpur International Airport) znalazł się wśród 30. największych lotnisk świata w dwóch kategoriach: liczba obsłużonych pasażerów  – 27 miejsce – 39,9 mln – wzrost o 5,8% w porównaniu do roku 2011 (inne porty lotnicze regionu ASEAN, zajęły następujące miejsca: 9 – Dżakarta (57,8 mln), 14 – Bangkok (53,0 mln), 15 – Singapur (51,2 mln); obsługa lotniczego ruchu towarowego (cargo) – 30. miejsce – 702,2 tys. ton metrycznych – wzrost o 1,1% w porównaniu do roku 2011 (inne porty lotnicze regionu ASEAN: 12 – Singapur (1841,9 tys. t), 18 – Bangkok  (1345,5 tys. t).

W roku 2012 porty lotnicze na świecie obsłużyły 5,7 mld pasażerów (wzrost o 4,4% w porównaniu do roku 2011), przy czym zmiany in plus odnotowano we wszystkich sześciu globalnych mega-regionach, w tym największe: na Bliskim Wschodzie (13,0%), w Azji-Pacyfiku (8,0%), Ameryce Łacińskiej i Centralnej (7,6%) oraz Afryce (6,1%), niewielkie (w wyniku nadal odczuwalnych skutków kryzysu gospodarczego i finansowego) w: Europie (1,7%) oraz Ameryki Północnej (1,3%). Obsługa lotniczego ruchu towarowego (cargo) zwiększyła się ww. okresie zaledwie o 0,6%, pozostając praktycznie na niezmienionym poziomie z roku 2011 – 93,0 mln ton metrycznych (t). Liczba wykonanych operacji na lotniskach w światowym ruchu lotniczym (regularnym i czarterowym) również odnotowała bardzo niewielki wzrost (o 0,6%), osiągając poziom 79,0 mln.

Według opublikowanej, dodatkowej prognozy międzynarodowej, lotniczej agencji analitycznej OAG (OAG’s FACTS Frequency & Capacity Trend Statistics) w ciągu najbliższych dwóch lat porty lotnicze dwóch mega-regionów: Azji-Pacyfiku oraz Bliskiego Wschodu – pod względem liczby obsługiwanych pasażerów, zadecydowanie wysuną się na prowadzenie, będąc największymi na świecie centrami przesiadkowymi, a ich kolejność w roku 2016 będzie następująca: 1. Pekin, 2. Atlanta, 3. Stambuł, 4. Dubaj, 5. Dżakarta, 6. Los Angeles, 7. Tokio (Haneda), 8. Londyn (Heathrow), 9. Singapur, 10. Hongkong (w roku 2012, wzorem wielu lat poprzednich, zdecydowany prym w tej kategorii wiodły lotniska amerykańskie i europejskie: 1. Atlanta, 2. Pekin, 3. Londyn (Heathrow), 4. Tokio (Haneda), 5. Los Angeles, 6. Chicago (O’Hare), 7. Dubaj, 8. Frankfurt, 9. Paryż (Charles de Gaulle), 10. Dallas-Fort Worth).

2.     Filipiny: kolejny rekord przekazów z zagranicy na Filipiny

Bank Centralny Filipin poinformował, że w listopadzie 2013 r. odnotowano nowy rekordowy poziom przekazów z zagranicy (wzrost o 7,5% w porównaniu do listopada 2012 r., do poziomu 2,036 mld USD). W rezultacie w okresie jedenastu miesięcy 2013 r. powyższe wpływy z zagranicy wyniosły 20,605 mld USD, co oznacza wzrost o 6,1% w porównaniu do analogicznego okresu 2012 r.

Przewiduje się, że przekazy gotówkowe wzrosły także w grudniu w związku z pomocą rodzin dla dotkniętych huraganem Haiyan. Tendencja ta prawdopodobnie utrzyma się w najbliższym czasie.

3.     Brunei: pierwsza w kraju fabryka do produkcji węgla drzewnego

W styczniu została oficjalnie otwarta pierwsza w Brunei fabryka węgla drzewnego z trocin i odpadów drzewnych. Wartość inwestycji firmy 88 Charcoal Company wynosi 3 mln USD, fabryka zatrudnia 27 pracowników, zdolności produkcyjne to 120 t węgla miesięcznie. Węgiel drzewny jest oferowany w opakowaniach 3,5 i 10 kg. Jak dotychczas zainteresowanie nim wykazuje Kota Kinabalu (Sabah) oraz Korea.

4.     Brunei: zmniejszenie kwot wycinki drzew

Departament Leśnictwa w Brunei zachęca przemysł, aby rozwijał inne działania biznesowe oprócz wycinania drzew (jako przykład podając 88 Trading Company, która dodatkowo otworzyła fabrykę produkcji węgla drzewnego) w związku z wprowadzonym ograniczeniem na wydawanie licencji w tym zakresie. Aktualnie w Brunei kwota na wycinanie drzew wynosi 100 tys. m3 i jest ona podzielona między 24 firmy. W porównaniu do krajów sąsiednich kwota ta jest relatywnie mała, ale w Brunei kładzie się nacisk na ochronę lasów i jest to prawnie zagwarantowane. Zgodnie z systemem Brunei Selective Felling za każde wycięte drzewo firma musi posadzić 4 nowe. Departament ocenia czy odrodzony las po wycince jest „bogaty”, czy też „biedny”. W ostatnim przypadku wdrażany jest projekt nasadzeń wzbogacających.

5.     Malezja: powołanie specjalnego komitetu ds. kosztów życia

Wicepremier Malezji Tan Sri Muhyiddin Yassin powołał specjalny Komitet ds. rosnących kosztów życia w Malezji. Zadaniem Komitetu będzie koordynacja polityk i programów różnych resortów i agencji rządowych w celu zmniejszenia obciążeń dla społeczeństwa. Będzie on ściśle współpracował z Komitetem ds. Polityki Pieniężnej, szczególnie w zakresie przeglądu polityki podatkowej rządu i racjonalizacji subsydiów.

W ostatnim czasie zostały ograniczone subsydia rządowe do paliwa, co przełożyło się na wzrost towarów i usług. Ponadto zapowiadane są podwyżki energii elektrycznej (o blisko 15% na Półwyspie i o 17% na Sabahu), opłat za autostrady (do 50%) i inne.

6.     Malezja: prognozy rozwoju rynku obligacji umiarkowane

Spowalnianie wzrostu gospodarczego w regionie oraz plany Rezerw Federalnych USA zmiany polityki monetarnej mogą mieć negatywny wpływ na malezyjski rynek finansowy. Malezyjska Korporacja Ratingowa (Malaysian Rating Corp Bhd – MARC) ocenia, że kilka czynników zewnętrznych i wewnętrznych może przyczynić się do zwiększenia chwiejności waluty krajowej – malezyjskiego ringitta i rynku obligacji. Ringgit nadal ulega osłabieniu w związku z kontynuacją polityki amerykańskiego banku centralnego zmierzającą do zwiększenia popytu krajowego i ożywienia gospodarczego. W stosunku do poziomu z sierpnia 2013 r., ringgit osłabił się do dolara amerykańskiego o ponad 8% w związku z wycofaniem się zagranicznych inwestorów z malezyjskich rządowych papierów wartościowych, co przyniosło największe straty od 2008 r. Według agencji, wśród istotnych czynników krajowych mogących negatywnie wpłynąć na podniesienie ryzyka kredytowego Malezji jest poziom długu gospodarstw domowych (85,7% PKB). Jak dotychczas zagrożenie z tego tytułu było neutralizowane wysokimi aktywami finansowymi gospodarstw domowych i niskimi stopami procentowymi. Sytuacja jednakże może ulec zmianie w momencie, gdy USA zaczną zmniejszać swoje zakupy aktywów oraz gdy gospodarka krajowa zacznie reagować na inflację w 2014 r. Relatywnie wysokie rezerwy walutowe Malezji (9,4 miesiące finansowania importu) będą prawdopodobnie stanowiły wystarczający bufor w sytuacji gwałtownego wycofywania kapitału zagranicznego z kraju.

7.     Malezja: Malezja krajem o najbardziej otyłym społeczeństwie

Zgodnie z najnowszym raportem grupy Oxfam International Malezja znalazła się na 44. pozycji spośród 125 krajów pod względem poziomu otyłości społeczeństwa, podatności na cukrzycę i dostępności do żywności wysokiej jakości (ranking łączny). Pozycję tę dzieli z takimi krajami jak Malediwy, Kazachstan, Meksyk, Mołdawia i Rosja. Należy zauważyć, że Oxfam uznała Malezję za kraj o najwyższym poziomie otyłości wśród krajów Południowo-Wschodniej Azji (a 6. w regionie Azji i Pacyfiku). Problemem społecznym w kraju jest także cukrzyca. Około 2,6 mln Malezyjczyków w wieku 18 lat i powyżej cierpi na to schorzenie. Przewiduje się, że do 2020 r. liczba ta sięgnie 4,8 mln. Istotnym aspektem jest także jakość żywności spożywanej w Malezji – niestety charakteryzuje się ona niskimi wartościami odżywczymi. Pomimo, że nie notuje się przypadków niedożywienia, to raport wskazuje, że jednocześnie wiele dzieci w Malezji ma niedowagę.

8.     Malezja: spowolnienie wzrostu sprzedaży w sektorze detalicznym w III kw. 2013 r.

Malezyjski sektor detaliczny odnotował wzrost sprzedaży o 3,1% w 3 kwartale 2013 r., co oznacza spowolnienie tempa w stosunku do 2012 r. (o 4,8%). Był to najniższy poziom wzrostu od 4 kw. 2009 r. (wzrost o 3,0%). Oczekuje się, że w czwartym kwartale nastąpił wzrost sprzedaży o około 4,2%. Na spowolnienie niewątpliwie miała wpływ polityka banku centralnego w Malezji, który w lipcu 2013 r. wprowadził ograniczenia w dostępie do kredytów dla gospodarstw domowych w celu ograniczenia zadłużenia tego sektora. Został skrócony okres, na który udzielane są kredyty dla osób fizycznych – z 25 lat do 10 lat.

9.     Malezja, Filipiny: nowe prognozy gospodarcze Banku Światowego na 2014 r.

Bank Światowy w najnowszych prognozach gospodarczych (Global Economic Prospects, styczeń 2014), przewiduje długo oczekiwane ożywienie gospodarki światowej i jej wzrost na poziomie 3,2% w 2014 r.  Przyspieszenie wzrostu jest głównie oczekiwane ze strony krajów wysoko rozwiniętych. Wzrost popytu w tych gospodarkach przełoży się na pobudzenie eksportowe w krajach rozwijających się. BŚ przewiduje, że wzrost gospodarczy w Malezji ukształtuje się na poziomie 4,8% w 2014 r., zaś Filipin – 6,5%.

tabela1
10. Filipiny: dodatnie saldo bilansu płatniczego w 2013 r.

W 2013 r. Filipiny utrzymały nadwyżkę bilansu płatniczego, pomimo jej obniżenia o 45% w stosunku do 2012 r. Nadwyżka wyniosła 5,085 mld USD (wobec 9,236 mld USD w 2012 r.). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne wzrosły o 35% do poziomu 3,361 mld USD (stan na 31.10.2013 r.), zaś wpływy z tytułu bezpośrednich przekazów pieniężnych z zagranicy  – o 6,1% do 20,605 mld USD (stan na 30.11.2013 r.).

Zgodnie z danymi Banku Centralnego Filipin nadwyżka w bilansie płatniczym kraju ulega z roku na rok obniżeniu od 2010 r., kiedy to odnotowano rekordowy poziom – 14,308 mld USD. Ostatni deficyt bilansu płatniczego zarejestrowano w 2004 r.

11. Filipiny: wzrost zadłużenia o 5,6% na koniec listopada 2013 r.

Zgodnie z danymi Ministerstwa Skarbu (Treasury Bureau) zadłużenie publiczne Filipin wyniosło 5,675 bilionów PHP na koniec listopada 2013 r., co oznacza wzrost o 5,46% w stosunku do analogicznego okresu 2012 r. Zadłużenie publiczne wzrosło w części zobowiązań krajowych w związku z emisją obligacji państwowych (wzrost o 9,95% do poziomu 3,745 biliona PHP). Zobowiązania zagraniczne uległy obniżeniu o 2,28% do poziomu 1,975 biliona PHP. W pierwszej połowie 2013 r. dług publiczny Filipin stanowił 49,5% PKB.

Deficyt budżetowy w 2012 r. wynosił 242,8 mld PHP (2,3% PKB). Zgodnie z planami w 2013 r. miał zostać ograniczony do 2% PKB (238 mld PHP). Na koniec listopada deficyt budżetowy kształtował się na poziomie 111,464 mld PHP (wobec 127,082 mld PHP w analogicznym okresie 2012 r.).

12. Brunei Darussalam. Nowe standardy Efektywności Energetycznej w budownictwie

Zgodnie z Kodeksem Budowlanym w zakresie Efektywności Energetycznej i Konserwacji (Energy Efficiency and Conservation -EEC Building Code) od drugiej połowy 2014 r. nowo budowane budynki będą podlegały standardom ujętym w ww. Kodeksie. Przewiduje się, że w ten sposób Brunei zaoszczędzi do 20 mln USD z dodatkowego eksportu gazu rocznie do 2035 r.

Kodeks został opracowany wspólnie przez Departament Energetyki Kancelarii Premiera i Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Urzędem ds. Nadzoru Budowlanego i Przemysłu Budowlanego (ABCi) oraz Departamentem Elektrycznym i Mechanicznym (DME).

W 2012 r. Brunei osiągnęła wyznaczony cel redukcyjny w zakresie intensywności energetycznej – 3,5%, przy czym do 2035 r. redukcja ma wynieść 45%. W 2011 r. energochłonność PKB Brunei wyniosła 367 toe/mln USD PKB i była najwyższa w krajach ASEAN, a nawet krajów wysoko uprzemysłowionych jak Japonia czy Niemcy.

13. Malezja: SEDA otworzy biuro na Sabahu

Dyrektor wykonawczy Malezyjskiego Urzędu ds. Rozwoju Zrównoważonej Energii (Sustainable Energy Development Authority – SEDA) Datin Badriyah Abdul Malek poinformowała, że w pierwszym kwartale zostanie otworzony oddział SEDA  w Kota Kinabalu. W grudniu 2013 r. Minister Energii, Zielonych Technologii i Wody Datuk Dr Maximus Johnity Ongkili ogłosił, że od 1 stycznia 2014 r. podmioty z Sabahu i Terytorium Federalnego Labuan są upoważnieni do korzystania z programu feed-in tariff. Ponadto z początkiem roku zostały podniesione stawki za energię elektryczną: o 14,89% na Półwyspie, oraz o 17% na Sabahu i w Labuan.

14. Malezja: dobre perspektywy dla umocnienia pozycji Malezji jako lidera wśród producentów rękawiczek gumowych

Malezyjscy producenci rękawiczek gumowych są przekonaniu, że utrzymają wiodąca pozycję na rynku światowym, przewidując wzrost produkcji o 8-10%, tj. do poziomu 13-14 mld MYR w 2014 r. (ok. 2,95-3,2 mld EUR). Przy produkcji około 100 mld sztuk rocznie ich udział w rynku światowym to 63%. Najbliżsi konkurenci to Tajlandia (16,8%), Chiny (6,7%) oraz Indonezja (5,1%). Zgodnie z wypowiedzią ekspertów z Malezyjskiego Stowarzyszenia Producentów Rękawiczek Gumowych eksport w 2013 r. osiągnął poziom około 11,5 mld MYR (2,9 mld EUR), tj. o około 9% wyższy niż rok wcześniej. Producenci rękawiczek jednocześnie negocjują z rządem przedłużenie okresu zwolnień podatkowych o kolejne 15 lat w przypadku re-inwestycji w nowe technologie.

tabela2

Źródło: Departament Statystyki Malezji

15. Malezja: zacieśnienie współpracy z USA w zakresie obronności

Minister obrony Malezji Datuk Setri Hishammudin Hussein w trakcie wizyty w USA odbył spotkanie z Sekretarzem Stanu ds. Obrony Stanów Zjednoczonych Chuckiem Hagelem, w Pentagonie.  W trakcie rozmowy poruszono temat wzmocnienia współpracy między krajami w zakresie obronności, m.in. poprzez intensyfikację wspólnych ćwiczeń wojskowych.

16. Malezja: fabryka żywności halal firmy Kellogg w Malezji

Amerykański producent żywności Kellogg’s buduje fabrykę żywności halal w Bandar Enstek, Negeri Sembilan (Malezja). Inwestycja o wartości 130 mln USD ma przyczynić się do rozszerzenia rynku zbytu w krajach regionu Azji i Pacyfiku. Oznacza także 300 nowych miejsc pracy. Pierwsza faza inwestycji ma zostać ukończona w połowie 2015 r.

17. Malezja: FTA z Turcją podpisane do końca roku

Umowa o wolnym Handlu między Malezja i Turcją ma zostać podpisana do końca 2014 r. Zgodnie z wypowiedzią Ministra Handlu Zagranicznego i Przemysłu Datuk Seri Mustapa Mohameda umowa ta przełoży się na ożywienie wymiany towarowej miedzy państwami i jej wzrost do poziomu 5 mld USD w ciągu kolejnych 5 lat.

18. Malezja: rozwój rynku nieruchomości dopiero od 2016 r.

Zgodnie z wypowiedzią prezesa Malezyjskiego Instytutu Agentów Nieruchomości Sivy Shankera 2014 rok będzie trudny na rynku nieruchomości i można będzie zaobserwować zastój. Będzie to wynikiem zastosowanych instrumentów schładzających rynek (m.in. ograniczenia w dostępie do kredytów, skrócenie okresu spłaty kredytów etc.), które weszły w życie z początkiem roku. oczekuje się, że dostosowanie do nowych warunków funkcjonowania będzie trwało do 2016 r., jednakże dni kiedy wartość nieruchomości wzrastało o 20-40% w okresie zaledwie kilku lat.

19. Malezja: najstarszy port w Malezji w prywatnych rękach

Najstarszy malezyjski działający port morski – Penang Port został ostatecznie przejęty przez właściciela prywatnego – Seaport Terminal (Johor) Sdn. Bhd., który w 2012 r. wygrał przetarg rządowy. Poprzednim zarządcą był Penang Port Sdn. Bhd, przy czym Penang Port Commission podlegająca Ministerstwu Transportu, działała jako ciało nadzorcze (regulatory body). Zmiana własności z publicznej na prywatną niesie szanse na przywrócenie finansowej koniunktury portu, który potencjalnie stracił w ostatnich latach setki milionów ring gitów w związku z brakiem pogłębienia kanału Penang i dostosowania go do większych jednostek pływających, które mogłyby wchodzić do portu.

20. Malezja: koniec z nielegalnymi imigrantami w Malezji

Z dniem 21 stycznia wygasa możliwość uregulowania spraw związanych z zatrudnianiem nielegalnych imigrantów w Malezji. Do tego dnia trwał 3 miesięczny tzw. grace period na ich rejestrację, który został wprowadzony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. W okresie tym zgłoszonych zostało zaledwie niespełna 4 tys. osób, przy czym według szacunków ministerstwa w Malezji przebywa około 1 mln nielegalnych imigrantów. Z dniem 22 stycznia Departament Imigracji, policja i przedstawiciele Społecznych Jednostek Ochotniczych (People’s Volunteer Corps – RELA) rozpoczną akcje wyłapywania i deportowania nielegalnych imigrantów z kraju. Malezyjska Federacja Pracodawców ocenia, że akcja „czyszczenia” Malezji będzie miała krótkoterminowy negatywny wpływ na pracodawców, szczególnie w sektorze budownictwa, w którym obserwuje się znaczące niedobory zatrudnienia.

21. Malezja: wzrost napięć między grupami wyznaniowymi w związku ze stosowaniem słowa „Allah”

Od blisko roku w Malezji toczy się debata na temat wypowiadania słowa „Allah” przez nie-muzułmanów. W kilku stanach muzułmańskich (Kedah, Selangor) zostało to uznane za wykroczenie. Pomimo że dotychczas uznawane było stosowanie słowa „Allah” jako odpowiednika „Bóg” w tłumaczeniach Biblii na język lokalny, czy też podczas katolickich obrządków religijnych, o tyle aktualnie jest to w tych stanach zakazane. Rząd Malezji ma się wypowiedzieć w tej sprawie wkrótce. Powyższa kwestia nasila napięcia miedzy religijne w Malezji. Na początku stycznia przedstawiciele Departamentu Religii Muzułmańskiej w Selangorze wtargnęli do Stowarzyszenia Biblijnego Malezji i zarekwirowali znajdujące się tam egzemplarze biblii. Jednocześnie odbyło się kilka protestów pozarządowych organizacji muzułmańskich przed kościołami.

22. Malezja: wzrost cen dla biznesu i społeczeństwa

Od końca 2013 r. obserwuje się wzrost cen elektryczności, paliwa. Ponadto ogłaszane są rewizje należności z tytułu posiadanych nieruchomości (wzrost o min. 50%), a także wdrażane w życie nawet dużo wcześniej przyjętych przepisów prawnych (wzrost corocznych opłat za licencje na prowadzenie działalności gospodarczej i sposobu ich naliczania – uchwalony w 2007 r., wdrożony w 2014 r.). Przy jednoczesnym obowiązkowym wdrożeniu płacy minimalnej od stycznia br. koszty prowadzenia działalności gospodarczej w Malezji znacząco wzrastają.  Istnieje duże prawdopodobieństwo, że w związku z istotnym obniżeniem marzy zysku koszty te zostaną przeniesione w ceny towarów, a zatem wpłyną na podniesienie kosztów utrzymania społeczeństwa.

Takiego zdania jest MyIX – organizacja non-profit, której powstanie zainicjowała Malezyjska Komisja ds. Łączności i Multimediów, a która zajmuje się połączeniami internetowymi i transferem danych. Według niej wzrost cen energii elektrycznej przełoży się na wzrost kosztów działalności sektora świadczącego usługi transferu danych o około 40%. Niewątpliwie wpłynie to na ceny tych usług dla konsumenta.

Kumulacja podwyżek na przełomie 2013/2014 r. jest zapewne wynikiem wstrzymywania się od tego typu działań w latach wcześniejszych, które stanowiły okres przedwyborczy.

23. Malezja: rekordowa sprzedaż nowych samochodów w 2013 r.

Zgodnie z danymi Malezyjskiego Stowarzyszenia Motoryzacyjnego (MAA) w 2013 r. sprzedaż nowych samochodów po raz kolejny od 2010 r. przekroczyła poziom 600 tys. pojazdów i okazała się o 4,5% wyższa niż w 2012 r. wynosząc 655.793 pojazdy. Przewiduje się, że trend zwyżkowy utrzyma się w 2014 r. i sprzedaż osiągnie poziom około 670 tys. pojazdów.

24. Malezja: plany większej komercjalizacji produktów R&D

Ministerstwo Nauki, Technologii i Innowacji oczekuje, że stopa komercjalizacji produktów R&D wzrośnie w 2014 r. do 10-15% z obecnego 8% w związku z wdrożeniem programu Mosti Commercialisation Year 2014 – MCY2014. Minister Datuk Dr Ewon Ebin poinformował, że w celu osiągnięcia tego poziomu została wyznaczona minimalna liczba produktów rocznie (60), które powinny znaleźć miejsce na rynkach krajowym i zagranicznych (wobec 20 jak dotychczas).

25. Malezja: wzrost gospodarczy na poziomie 5,2% w 2014 r.

Zgodnie z ostatnimi prognozami ekonomistów banku HSBC wzrost gospodarczy w Malezji powinien osiągnąć poziom 5,2% w 2014 r. (wobec szacowanego 4,6% w 2013 r.). Stopa inflacji zwiększy się do 2,4%, jednakże z tendencja wzrostową nawet do powyżej 3% w związku z zapowiadanymi dalszymi podwyżkami cen paliw.

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
A. Dąbkowski: Najważniejsze informacje gospodarcze – Malezja, Filipiny, Brunei Reviewed by on 18 lutego 2014 .

Poniżej przedstawiamy opracowanie najważniejszych informacji gospodarczych z Malezji, Filipin i Brunei w ostatnich miesiącach. Autorem opracowania jest Artur Dąbkowski, Radca, Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kuala Lumpur. 1.     Malezja: Międzynarodowy Port Lotniczy Kuala Lumpur wśród 30 największych lotnisk świata Według rocznego raportu Międzynarodowej Rady Portów Lotniczych – ACI (Airports Council International)

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź