Artykuły,Publicystyka

A. Brona: Podsumowanie szczytu „16+1” oraz wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Chinach

Od 22 do 27 listopada prezydent Andrzej Duda przebywał w Chinach. Była to dla niego pierwsza wizyta w tym państwie nie tylko jako prezydenta Rzeczypospolitej, ale także prywatnie. W tym czasie uczestniczył w Polsko-Chińskim Forum Gospodarczym w Szanghaju, spotkał się z burmistrzem tego miasta, wziął udział w Szczycie Chiny- Państwa Europy Środkowo-Wschodniej (potocznie nazywanym „16+1”), a także przeprowadził rozmowy z premierem Li Keqiangiem, przewodniczącym Chin Xi Jinpingiem oraz przewodniczącym Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych Zhang Dejiangiem.

Pretekstem do tej wizyty było zaproszenie wystosowane do prezydenta Andrzeja Dudy przez przewodniczącego Xi Jinpinga na obchody 70.  rocznicy zakończenia II wojny światowej na Pacyfiku 3 września tego roku. Z powodów politycznych (m.in. bojkotu szefów rządów i głów państw zachodnich) Polskę reprezentowała marszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, natomiast Andrzej Duda zadeklarował chęć uczestniczenia w szczycie „16+1”, który miał odbyć się kilka tygodni później.

Prezydent Duda udał się rejsowym samolotem do Chin w niedzielę 22 listopada. W skład jego delegacji weszli m.in. Małgorzata Sadurska (szefowa Kancelarii Prezydenta), Krzysztof Szczerski (sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta), Wojciech Kolarski (podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta), Marek Magierowski (ówcześnie doradca prezydenta ds. dyplomacji publicznej, kilka dni po powrocie z Chin mianowany szefem biura prasowego Kancelarii Prezydenta) Beata Kacperczyk (wiceminister spraw zagranicznych), Ilona Antoniszyn-Klik (wiceminister gospodarki), Sławomir Majman (prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych) czy Dariusz Szewczyk (wiceprezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości) oraz niezależni eksperci, przedsiębiorcy, a także zwyczajowo towarzyszący przy takich wizytach ambasadorowie obu państw – Mirosław Gajewski oraz Xu Jian. Prezydent wylądował w Pekinie w poniedziałek 23 listopada, skąd bezpośrednio udał się do Szanghaju, wzbudzając przy tym zaciekawienie innych pasażerów Air China, którzy nie byli przyzwyczajeni do takiego towarzystwa na pokładzie. Na początku prezydent udał się do gmachu Szanghajskiej Giełdy Papierów Wartościowych, gdzie spotkał się z jej prezesem Huang Hongyuanem, a następnie zwiedził wystawę dotyczącą krótkiej historii parkietu oraz salę notowań. Później prezydent otworzył Polsko-Chińskie Forum Gospodarcze, w którym uczestniczyło ok. 80 osób z Polski reprezentujących 57 przedsiębiorstw oraz kilkuset przedstawicieli z 400 chińskich firm z Szanghaju oraz prowincji Jiangsu i Zhejiang. W przemówieniu otwierającym spotkanie prezydent podkreślił relacje Polski z Szanghajem, m.in. fakt, że Konsulat Generalny Rzeczypospolitej był pierwszą tego typu placówką otwartą po 1949 roku w tym mieście. Zwrócił uwagę, że pomiędzy sektorami transportowymi oraz wydobywczymi Polski i Chin może powstać „wprost idealna synergia”. Podkreślił również zainteresowanie polskiej branży rolniczej eksportem do Chin. W trakcie forum przedstawiciele polskich instytucji podpisali dziewięć porozumień:

 • Memorandum pomiędzy Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) oraz Shanghai Commission of Commerce w zakresie współpracy na czterech płaszczyznach: wzmocnienia handlu i inwestycji, promowania innowacji i nowoczesnego przemysłu, promowania współpracy na rynku finansowym oraz w wymianie informacji;
 • Memorandum pomiędzy Huawei oraz Poznańskim Centrum Superkomputerów i Sieci – współpraca w zakresie IT/ICT;
 • Memorandum pomiędzy Hezhong Holding Group oraz PAIiIZ;
 • Memorandum pomiędzy HUAWEI HAINA oraz Politechniką Poznańską – współpraca w zakresie IT/ICT;
 • Kontrakt pomiędzy FASING Group oraz Shanghai Woxi Kuangshan Shebei Co. LTD;
 • Memorandum pomiędzy HATRANS oraz Unishunf Investment Co., LTD;
 • Kontrakt pomiędzy KOPEX S.A oraz Xi’an Coal Mining Machinery Co. Ltd. – eksport maszyn górniczych;
 • Kontrakt pomiędzy OSM Łowicz oraz China SDIC (State Development and Investment Corporation International Trade Co., Ltd) – dostawa ponad 4 milionów litrów mleka;
 • Akt założycielski Shanghai BZK International Trading Co. Ltd., który sygnowali przedstawiciele BZK Group Sp. Z o.o. oraz Beidahuang Trade Group.

Wbrew wcześniejszym doniesieniom prasowym nie doszło do podpisania kontraktu pomiędzy KGHM a China Minmetals na dostawy miedzi.

Po otwarciu forum prezydent Duda uczestniczył w krótkiej konferencji prasowej, w trakcie której wyraził przekonanie, że nie jest to jego ostatnia wizyta w Chinach. Następnie spotkał się z burmistrzem Szanghaju Yang Xiongiem. W trakcie rozmów politycy poruszyli temat dobrych relacji pomiędzy Polską a Szanghajem, na które składają się, poza wspomnianym powyżej Konsulatem Generalnym, pierwsza spółka joint-venture założona w Chinach – Chipolbrok (Chińsko-Polskie Towarzystwo Okrętowe S.A), jedyne biuro zagraniczne Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych czy oraz  udany udział Polski w wystawie EXPO 2010. Burmistrz Yang podkreślał, że ulokowana w Szanghaju pilotażowa strefa wolnego handlu może być dobrym narzędziem do wzmacniania współpracy gospodarczej między Polską a Chinami. Wieczorem prezydent Polski udał się na taras obserwacyjny Oriental Pearl Tower – bodaj najbardziej popularny w Szanghaju, aczkolwiek nie najwyższy.

We wtorek Andrzej Duda pojechał do Suzhou, miasta oddalonego o zaledwie 80 km od Szanghaju. Odbyło się tam spotkanie szefów rządów Chin i Państw Europy Środkowo-Wschodniej w tzw. formacie „16+1” oraz forum gospodarcze „16+1”. Państwa europejskie biorące udział w tych wydarzeniach to Albania, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia i Węgry. Dodatkowo w roli obserwatorów obecni byli tam przedstawiciele Austrii, Gracji oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, do którego Chiny zgłosiły akces (pozytywnie rozpatrzony przez Radę Gubernatorów, czekający na zatwierdzenie przez Zarząd Dyrektorów).

W trakcie przemówienia otwierającego spotkanie szefów rządów premier Li Keqiang zaprezentował strategię „1+6” – jednego celu i sześciu priorytetów. Celem jest stworzenie agendy współpracy do 2020 roku, a ma to zostać spełnione poprzez działania w sześciu priorytetowych obszarach:

 • Zaimplementowanie mapy drogowej w celu pogłębienie współpracy w oparciu o Medium-term Plan for Cooperation between China and Central and Eastern European Countries oraz Suzhou Guidelines for Cooperation between China and Central and Eastern European Countries;
 • Stworzenie synergii pomiędzy projektem „Jednego Pasa i Jednego Szlaku” oraz lokalnymi planami rozwoju w Europie Środkowej i Wschodniej, zwłaszcza w zakresie rozbudowy infrastruktury;
 • Dążenie do współpracy w zakresie produkcji, zwłaszcza poprzez budowę parków przemysłowych w sąsiedztwie portów;
 • Wprowadzenie nowych mechanizmów finansowania inwestycji. Chiny zaproponowały m.in. utworzenie platformy finansowej „16+1”, rozwój internetowych platform finansowych i handlowych, współpracę z organizacjami międzynarodowymi, w tym Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju. Wiodącą instytucją chińską zaangażowaną w Europie Środkowej i Wschodniej ma zostać Industrial and Commercial Bank of China, wspierany przez China Development Bank i China Exim Bank. Premier Li Keqiang podkreślił, że projekty, które będą angażowały chińskie produkty i sprzęt mogą liczyć na preferencyjną pomoc finansową;
 • Wspieranie handlu i wzajemnych inwestycji, również w obszarze małych i średnich przedsiębiorstw;
 • Wymiana międzyludzka i kulturowa – 2016 w Chinach zostanie ogłoszony rokiem tejże wymiany z państwami Europy Środkowej i Wschodniej. Wspierany będzie rozwój turystyki, a także tworzone będą sieci think-tanków, których zadaniem będzie przepływ informacji bazujących na doświadczeniu. Istotnym elementem jest też wymiana naukowa, zwłaszcza pomiędzy sinologami, która ma pomóc we wzajemnym zrozumieniu się.

Prezydent Andrzej Duda w swoim przemówieniu podkreślał, że Europa Środkowa i Wschodnia jest w stanie działać wspólnie, nie tylko w zakresie projektów politycznych, ale również gospodarczych. Wyraził swoje przekonanie, że nasza część Europy jest naturalnym miejscem do modernizacji infrastruktury na trasie „Jednego Pasa i Jednego Szlaku”, a współpraca w tym zakresie przyniesie korzyści wszystkim zaangażowanym stronom. Prezydent wyraził opinię, że format „16+1” na trwałe zakorzenił się jako platforma kooperacji pomiędzy Chinami a Europą Środkowo-Wschodnią.

Głos zabrał również premier Węgier Viktor Orbán. Jego przemówienie oscylowało wokół kwestii bezpieczeństwa, co jest pokłosiem takich czynników jak sytuacja na Bliskim Wschodzie, kryzys imigracyjny, a zwłaszcza niedawne zamachy terrorystyczne w Paryżu. Premier Orbán zachęcał Chiny do wzięcia współodpowiedzialności za pokój na świecie i bezpieczeństwo Europy. Z jego ust padły też znamienne słowa: „Europa jest bogata i słaba – to najbardziej niebezpieczne połączenie”.

W ramach forum gospodarczego „16+1” zorganizowano trzy panele tematyczne: dotyczący projektu „Jednego Pasa i Jednego Szlaku” (Working hand in hand with concerted efforts, to build the One Belt and One Road), o współpracy w zakresie budowy parków przemysłowych (Giving full play to the complementary advantages, to further the cooperation in industry park construction) oraz poświęcony e-commerce (Tapping on the potentials, to enrich the internet plus strategy). Każdy z nich cieszył się się dużą popularnością. W kuluarach szczytu dużo dyskutowano na temat potencjalnego zaangażowania Chin w projekty nuklearne w Europie Środkowo-Wschodniej. Spekulacje wynikały z przecieków prasowych chińskiej rządowej agencji prasowej Xinhua oraz uwag Li Keqianga, że Chiny podpisały porozumienie z Francją w sprawie budowy elektrowni atomowej w państwie trzecim. Ostatecznie minister Krzysztof Szczerski zdementował informacje jakoby miało dojść do podpisania dokumentów w tej sprawie pomiędzy Chinami a Polską.

duda

Dwa najważniejsze uzgodnione na szczycie dokumenty to Medium-term Plan for Cooperation between China and Central and Eastern European Countries oraz Suzhou Guidelines for Cooperation between China and Central and Eastern European Countries. Pierwszy z nich odnosi się do średniookresowej współpracy (do roku 2020), co czyni go w ramach czasowych zbieżnym z trzynastym pięcioletnim planem rozwoju gospodarczego w Chinach. Zawarte są w nim postulaty przedstawione przez premiera Li Keqianga, a także plan implementacji wielu mechanizmów współpracy i wymiany wiadomości, często na bardzo technicznym poziomie (np. spotkania ambasadorów „16” co kwartał w Sekretariacie ds. Europy Środkowo-Wschodniej w chińskim MSZ czy spotkania co pół roku koordynatorów z każdej ze stron – na przemian w Chinach i jednym z państw „16”). Dodatkowo uzgodniono wiele nowych forów dotyczących współpracy: gospodarczej i agrobiznesowej, konferencje odnośnie turystyki, spotkania ministrów zdrowia czy forum młodych liderów politycznych. Z perspektywy polskiej ważne jest zawarte w tym dokumencie wsparcie działalności Rady Biznesowej Chiny-Europa Środkowa-Wschodnia, której siedziba mieści się w Warszawie. Spośród tematów pominiętych w wystąpieniach liderów politycznych można wymienić wzmocnienie współpracy w zakresie wydobycia gazu łupkowego i nauki języków ojczystych państw formatu „16+1”. Co ciekawe, projekt rozbudowy infrastruktury w Europie Środkowej i Wschodniej otrzymał swoją nazwę własną: Nowy Euroazjatycki Korytarz Gospodarczy poprzez Most Lądowy (New Eurasian Land Bridge Economic Corridor). W drugim przemówieniu podczas szczytu Li Keqiang użył też terminu Ekspresowej Linii Ziemno-Morskiej Chiny-Europa (China-Europe Land-Sea Express Line, chiń. 中欧陆海快线 Zhongou luhai kuaixian);

Suzhou Guidelines for Cooperation between China and Central and Eastern European Countries jest dokumentem odnoszącym się do krótkookresowej współpracy. Po każdym szczycie „16+1” jest publikowany tego typu tekst, wskazujący na kilka konkretnych działań do podjęcia w najbliższych miesiącach. W tym roku można się z niego dowiedzieć m.in. o tym, że kolejne spotkanie odbędzie się na Łotwie. Planowane jest także IV spotkanie think-tanków oraz seminarium sinologów. Warto również odnotować, że w Krakowie zostanie   zorganizowane pierwsze Forum Ekspertów o Niematerialnym Dziedzictwie Kulturowym Chiny-Europa Środkowo-Wschodnia. Z lektury dokumentu można wywnioskować, że położono zdecydowany nacisk na kwestię wymiany kulturowej i międzyludzkiej, o czym często mówił Andrzej Duda.

Poza oficjalnymi spotkaniami w Suzhou prezydent Andrzej Duda miał okazję zwiedzić miasto – uważane za jedno z najpiękniejszych w Chinach, słynące z ogrodów i jedwabiu. Jego uroda została nawet ujęta w chińskim powiedzeniu上有天堂,下有苏杭 Shang you tiantang, xia you suhang, czyli „Na górze jest niebo, na dole Suzhou i Hangzhou”.

W środę, 25 listopada, prezydent Polski udał się do Pekinu. Po oficjalnym powitaniu gościa przez przewodniczącego Xi Jinpinga  odbyły się dwustronne rozmowy. W ich trakcie poruszono takie tematy jak: współpraca gospodarcza, terroryzm, bezpieczeństwo, pokój na świecie, „Jeden Pas i Jeden Szlak”, współpraca w dziedzinie badań naukowych, kultury i kontaktów międzyludzkich, kandydaturę Polski do członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w kadencji 2018-2019 oraz możliwość uczestniczenia przez przedstawicieli naszego państwa w grupach roboczych G20. Prezydent Andrzej Duda dyskutował również na temat możliwości powołania Polaka na stanowisko dyrektorskie w Azjatyckim Banku Inwestycji Infrastrukturalnych z koszyka państw europejskich nie będących w strefie euro. Całe spotkanie przedłużyło się o pół godziny, a w jego trakcie zostało złożone na ręce Xi Jinpinga zaproszenie do odwiedzenia Polski w 2016 roku. W obecności Andrzeja Dudy i przewodniczącego Chin podpisano trzy porozumienia:

 • Pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Industrial and Commercial Bank of China
 • Pomiędzy Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych a Industrial and Commercial Bank of China w dziedzinie handlu elektronicznego i finansowania handlu.
 • Pomiędzy polskim Ministerstwem Sportu i Turystyki a Ministerstwem Turystyki ChRL, która pozwoli na otworzenie biura Polskiej Organizacji Turystycznej w Pekinie (z naszej strony podpis złożył ambasador Mirosław Gajewski).

Wieczorem odbyła się uroczysta kolacja wydana przez gospodarza na cześć gościa, która również uległa przedłużeniu.

Czwartek był ostatnim roboczym dniem prezydenta Dudy, a zaczął go od zwiedzania Wielkiego Muru Chińskiego. Podczas krótkiego briefingu prasowego podsumował wizytę w Chinach, uznając ją za niezwykle udaną.  Po powrocie do Pekinu wziął udział w spotkaniu grupowym Xi Jinpinga ze wszystkimi uczestnikami szczytu „16+1”, a następnie w jego obecności doszło do podpisania memorandów pomiędzy Chinami a Bułgarią, Czechami, Polską, Serbią i Słowacją odnośnie wspierania inicjatywy „Jednego Pasa i Jednego Szlaku” (były to dokumenty bilateralne). Podobną umowę, jako pierwsze państwo w Europie, w czerwcu podpisały Węgry. Tego samego dnia prezydent spotkał się z przewodniczącym Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych Zhang Dejiangiem. Podkreślił on, że chiński parlament jest gotów wspierać zacieśnianie współpracy gospodarczej oraz docenił rolę, jaką Polska pełni w Europie Środkowo-Wschodniej oraz w Unii Europejskiej. Przewodniczący Zhang zasygnalizował również możliwość pogłębienia kooperacji z zakresu wymiany doświadczenia legislacyjnego oraz zarządzania i administrowania spraw państwowych, a także wzmocnienia ram prawnych, które pomogą rozwijać wzajemne relacje. Wieczorem prezydent Andrzej Duda spotkał się w Ambasadzie Rzeczypospolitej z Polonią oraz z Chińczykami związanymi z Polską, w tym m.in. ze studentami polonistyki czy Yi Lijun, zasłużoną tłumaczką literatury polskiej na język chiński. W trakcie przemówienia w Ambasadzie zwrócił uwagę, że nie przypadkowo odwiedza Chiny w pierwszych czterech miesiącach swojej prezydentury. Ostatnim punktem wizyty było wysłuchanie koncertu Erica Lu, Amerykanina chińskiego pochodzenia, jednego z laureatów tegorocznego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Szopena, który odbył się w Beijing Concert Hall. Po występie prezydent przekazał tej instytucji popiersie naszego wybitnego pianisty.

Warto również odnotować, że w czwartek minister Krzysztof Szczerski spotkał się z przedstawicielami dużych chińskich instytucji finansowych. Byli to: Li Wei (prezes Development Centre of State Council), Li Keping (prezes China Investment Corporation), Wang Yanzhi (prezes Silk Road Found), Gao Yingxin (wiceprezes Bank of China), Ao Juncheng (wiceprezes Industrial and Commercial Bank of China), Yu Ping (wiceprzewodniczący China Council for the Promotion of International Trade), Owen Ou (prezes Huawei), Zhang Lei (prezes Sinohydro-Power China) i Tang Zhoungdong (wiceprezes China Harbour Engineering Company, CCCC). W rozmowach uczestniczyli również prezes Sławomir Majman (prowadził spotkanie), panie wiceminister Katarzyna Kacperczyk oraz Ilona Antoniszyn-Klik.

Prezydent Andrzej Duda wrócił do Polski w piątek 27 listopada. Miejmy nadzieję, że na następne spotkanie na tak wysokim szczeblu nie będziemy musieli czekać kolejnych czterech lat. Przewodniczący Chin ostatnio odwiedził Polskę w 2004 roku, a po tak długim okresie oczekiwania bez wątpienia zostanie przyjęty w Warszawie z wszelkimi honorami.

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
A. Brona: Podsumowanie szczytu „16+1” oraz wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Chinach Reviewed by on 19 grudnia 2015 .

Od 22 do 27 listopada prezydent Andrzej Duda przebywał w Chinach. Była to dla niego pierwsza wizyta w tym państwie nie tylko jako prezydenta Rzeczypospolitej, ale także prywatnie. W tym czasie uczestniczył w Polsko-Chińskim Forum Gospodarczym w Szanghaju, spotkał się z burmistrzem tego miasta, wziął udział w Szczycie Chiny- Państwa Europy Środkowo-Wschodniej (potocznie nazywanym „16+1”),

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

komentarze 3

 • Szanowny PAnie,

  Dziekujemy za slowa uznania. Ciekaw jestem co Pana tak fascynuje w dzialalnosci CSPA :) W kazdym razie jest nam bardzo milo.

  Serdecznie pozdrawiamy,
  R.P
  CSPA

  • Drogie CSPA,

   W odpowiedzi na wasze pytanie o moją fascynacje działalnością CSPA, powiem tak. Polskie media jak wiecie nie spełniają swojej roli do tego stopnia jak by ich wogóle nie było, dotyczy to również wizyty Prezydenta Andrzeja Dudy w Chinach, ja jestem wizjonerem albo jak beczka prochu, wystarczy iskra by wybuchnąć, ja widzę Polskę wielką w obliczu wydarzeń geopolitycznych ostatniego czasu. Relacje z Chinami uważam za Polską szansę na moją wizję Polski wielkiej. Być może jestem naiwny, bądź nie doceniam innych graczy, być może nie znam wszystkich faktów i tu pojawia się CSPA i za Waszą działalność informacyjną, Waszą podstawę i profesjonalizm, dziękuję. Jesteście młodymi ludźmi a tak szczęśliwie się składa że utożsamiacie to co w młodych ludziach najlepsze, jak na Was patrze jak Was słucham serce rośnie.
   Amerykańska działalność na bliskim wschodzie (inicjowanie kolorowych rewolucji i rewolt, eksodus najeść-ów islamskich na Europę) spowodować ma zniechęcenie Chin dla pożądania tego regionu(Europy) którego toczy ciężka choroba. Tyczy się to budowy jedwabnego szlaku, który jest dla mnie nadzieją dla naszego kraju a którego budowa ma trwać długo (zwłaszcza w sensie naszego przygotowania do odnoszenia korzyści z jego funkcjonowania). Moim zdaniem zaprosić małą grupę (z milion uzbrojonych Chińczyków do obrony ich interesów w Polsce) a same4mu zbudować co tam trzeba w całej grupie wyszogrodzkiej, nachdzców nie wpuszczać do polski wogóle – zero socjalu, za to praca przy budowie kolei ( od Chin do Polski i wszystkich stolic) który odmówi to do złotej pani po socjal (Merkel). Osłabione Niemcy i Fracja najazdem i terrorem tej swołoczy którą wpuścili do domów swoich zuboży ich totalnie w dłuższym czasie, niskie ceny paliwa na dłuższa metę rozłożą Rosję a nas zbuduje w potęgę nasza samowystarczalność enegretyczna ( po jej odblokowaniu- mam tu na myśli szczególnie źródła termalne- te dwa Bałtyki gorącej wody pod podłogą, gaz łupkowy, węgiel i ropę) i handel z Chinami oraz jedwabny szlak. Dofinansowanie przez Chiny naszych uczelni wyższych zalało by ich w krótkim czasie technologią nie tyle nową co kosmicznie nową jakiej nikt nie ma, co pewien czas dość regularnie słychać o jakimś konkursie wygranym przez Polaków, po czym sprawa ucicha a młodzi ludzie wyjeżdżają do USA. A może by tak wyjechali do Chin ale sdze że woleli by zostać w swoim kraju a do Chin żebuy pojechał owoc ich pracy i nauki, ich wynalazki, patenty i gotowe wyroby wysoce przetworzone i w oparciu o nieistniejące jeszcze dziś patenty??!!
   Rozgadałem sie, tak juz mam,

   pozdrawiam

   Janusz Grzesiek

 • Witam serdecznie w Nowym Roku 2016,

  Dziękuję za otrzymane wiadomości elektroniczna pocztą e-mail. Z wielkim optymizmem przyjąłem informację o przebiegu pierwszej wizyty w Chinach Prezydenta RP Andrzeja Dudy. CSPA w swoimi założeniami i działalności wzbudza mój szacunek i podziw, gratuluję i dziękuje.

  Z wyrazami szacunku

  Janusz Grzesiek

  p.s. Rozważam dołączenie do CSPA, Wasze ideały są bliskie memu sercu

Pozostaw odpowiedź