Artykuły,Publicystyka

T. Burdzik: 82. urodziny Franza Magnisa Suseno, indonezyjskiego filozofa i obrońcy praw człowieka

Dziś, 26 maja, 82. urodziny obchodzi Franz Magnis Suseno SJ, czołowy indonezyjski filozof, który przez całe swoje życie promuje tolerancję  w wielokulturowym społeczeństwie indonezyjskim,  angażując się w szczególności w dialog muzułmańsko-chrześcijański.

W czasie pobytów w Indonezji miałem przyjemność osobiście poznać profesora Franza Magnisa Suseno SJ, z którym nadal utrzymuję kontakt.

Ze względu na bogaty życiorys, jak również liczne dokonania, którymi może się poszczycić Magnis Suseno, jest to niewątpliwie postać wybitna, której działalność została dostrzeżona oraz nagrodzona, a która z racji 82. urodzin warta jest przybliżenia polskiemu odbiorcy.

Franz Magnis Suseno urodził się 26 maja 1936 r. jako Franz Graf von Magnis w Eckersodrfie (obecnie Bożków na Dolnym Śląsku) w arystokratycznej rodzinie von Magnis.

Magnis Suseno jest czołowym indonezyjskim filozofem, od wielu lat zaangażowanym w dialog chrześcijańsko-muzułmański. Jest znawcą kultury indonezyjskiej, w szczególności etyki jawajskiej (etika jawa).

Ojciec Magnis Suseno w 1955 r. wstąpił do zakonu jezuitów, co nie było zaskakującym wyborem, ponieważ już wcześniej zetknął się z jezuitami w czasie swojej edukacji. Charyzma jezuickich nauczycieli sprawiła, iż – jak przyznał w jednej z rozmów – sam zapragnął być „jednym z nich”.

W 1961 r. Magnis Suseno na swoją prośbę został skierowany do Indonezji. W krótkim czasie, w niespełna rok swojego indonezyjskiego pobytu oponował język jawajski, aby lepiej rozumieć otoczenie, w którym się znajduje, jak również, aby lepiej poznać jawajski sposób myślenia, co w późniejszym czasie zaowocowało licznymi pracami poświęconymi kulturze indonezyjskiej.

W 1968 r. uzyskał stopień doktora na Uniwersytecie Monachijskim, na podstawie pracy poświęconej Marksowi [Normative Voraussetzungen im Denken des jungen Marx (1843–1848)]. Nie powinno to budzić zdziwienia, ponieważ marksizm jest wrogi katolicyzmowi, a Magnis Suseno uznał, iż powinien poznać filozofię Marksa, aby lepiej z nią walczyć.

W 1977 r., w dowód swojej zażyłości z Indonezją, Magnis Suseno przyjął indonezyjskie obywatelstwo, dodając „Suseno” do swojego niemieckiego nazwiska, dając wyraz swojej więzi z indonezyjskim społeczeństwem (jak żartobliwie mówił Ojciec Profesor Magnis, nazwisko „von Magnis” brzmiało „zbyt niemiecko”).

Magnis Suseno wykładał m.in. na Uniwersytecie Indonezyjskim w Dżakarcie oraz w Wyższej Szkole Filozoficznej Driyarkara, również zlokalizowanej w stolicy kraju.

Za swoją wybitną działalność Franz Magnis Suseno był wielokrotnie nagradzany.

W 2001 r. został odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Zasług Republiki Federalnej Niemiec, w 2002 r. otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu w Lucernie. Nagradzany różnymi wyróżnieniami w swojej nowej ojczyźnie,  Indonezji, m.in. nagrodą Bakriego, nagrodą Habibiego czy też w 2015 r. z rąk prezydenta Indonezji Joko „Jokowi” Widodo jednym z najwyższych rangą indonezyjskim orderem, Bintang Mahaputra Utama. W 2016 r. nagrodzony został Matteo Ricci International Award przyznaną przez włoski Università Cattolica del Sacro Cuore. W 2017 r. Franz Magnis Suseno został wyróżniony przez Universitas Gadjah Mada tytułem Wybitnego Indonezyjskiego Filozofa.

Efekty jego pracy daleko wykraczają poza sferę aktywności misyjnej; przyczynił się do zbliżenia międzyreligijnego, swoimi pracami badawczymi promuje kulturę indonezyjską – w szczególności jawajską – zarówno w Indonezji, jak i na arenie międzynarodowej, oraz daje wyraz swojej troski o społeczeństwo poprzez krytykę nierówności społecznych i polityki poprzez udział w różnego rodzaju panelach eksperckich czy nawet manifestacjach, broniąc praw człowieka.

Autor tekstu z Franzem Magnisem Suseno/Źródło: Tomasz Burdzik

W kontekście pracy naukowej, Franz Magnis Suseno postrzega etykę nie jako niezależny system filozoficzny, ale jako sposób na życie, praktyczną mądrość funkcjonującą w ramach danej kultury. Etyka według Magnisa Suseno ma być praktycznie stosowana, a nie funkcjonować jedynie jako teoria.

Dla Magnisa Suseno fundamentalnymi zasadami społecznymi – szczególnie istotnymi w wielokulturowym i multireligijnym społeczeństwie, z jakim mamy do czynienia w Indonezji – są prawda oraz pokój.

Prawda jest prawidłowym rozumieniem rzeczywistości, która jest niezbędna do właściwej percepcji otaczającego świata, w szczególności komunikacji między jednostkami.

Pokój jest rozumiany przez Magnisa Suseno jako brak zagrożenia jednostki przemocą – pokój zapewnia jednostce należytą realizację potrzeb, bez stłamszenia strachem.

Franz Magnis Suseno wielokrotnie podkreśla wartość Pancasili, indonezyjskiej doktryny narodowej, jako znaczącego czynnika przyczyniającego się do tolerancji, jak również dostrzega możliwe zagrożenia wynikające z negowania roli Pancasili.

W dniu urodzin nie pozostaje mi nic innego aniżeli życzyć Ojcu Profesorowi Magnisowi wszystkiego najlepszego: Selamat Ulang Tahun, Romo!

 

Tomasz Burdzik

Udostępnij:
 • 5
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  5
  Udostępnienia
T. Burdzik: 82. urodziny Franza Magnisa Suseno, indonezyjskiego filozofa i obrońcy praw człowieka Reviewed by on 26 maja 2018 .

Dziś, 26 maja, 82. urodziny obchodzi Franz Magnis Suseno SJ, czołowy indonezyjski filozof, który przez całe swoje życie promuje tolerancję  w wielokulturowym społeczeństwie indonezyjskim,  angażując się w szczególności w dialog muzułmańsko-chrześcijański. W czasie pobytów w Indonezji miałem przyjemność osobiście poznać profesora Franza Magnisa Suseno SJ, z którym nadal utrzymuję kontakt. Ze względu na bogaty życiorys,

Udostępnij:
 • 5
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  5
  Udostępnienia

O AUTORZE /

Tomasz Burdzik

Absolwent Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Trzykrotny stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe, stypendysta Ministerstwa Edukacji i Kultury Republiki Indonezji, stypendysta University of Lucerne School of Law, laureat Wyróżnienia Rektora UŚ za działalność naukową oraz popularnonaukową, dyplom najlepszego absolwenta Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prowadzi badania wśród plemienia Dajaków na Borneo. W przeszłości prowadził zajęcia w indonezyjskich szkołach. Publikował m.in. w „The Jakarta Post”, „Tribun Travel”. Zajmuje się krajami Azji Południowo-Wschodniej, w szczególności Indonezją oraz Singapurem,jak również funkcjonowaniem islamu w regionie. E-mail: [email protected]

Pozostaw odpowiedź