Chiny news,Spotkania CSPA,Wydarzenia i zapowiedzi

19. Spotkanie CSPA: dr Tomasz Wites – Perspektywy współpracy rosyjsko-chińskiej w kontekście potencjału demograficznego azjatyckiej części Rosji

Szanowni,

W najbliższy czwartek 15 listopada zapraszamy do naszej siedziby na wykład dr. Tomasza Witesa: „Perspektywy współpracy rosyjsko-chińskiej w kontekście potencjału demograficznego azjatyckiej części Rosji”, przed którym słowo wstępne wygłosi nasz ekspert, Michał Lubina.

Wykład odbędzie się w naszej siedzibie przy ul. Nowy Świat 27 lok.1. Początek zaplanowaliśmy na godz. 18:00. Po zakończeniu prelekcji dr. Witesa przyjdzie czas na pytania od publiczności. Po zakończeniu oficjalnej części spotkania zapraszamy również na dyskusję w kuluarach.

Potwierdzenie swego udziału w wykładzie prosimy przesyłać na adres: [email protected]

Znaczenie Rosji i Chin ze względu na potencjał polityczny, demograficzny i gospodarczy pozostaje niezmiennie ważne. Pogranicze obu państw jest miejscem dynamicznie zachodzących procesów demograficznych, zwłaszcza w świetle gwałtownie postępującej depopulacji azjatyckiej części Rosji i nadal dynamicznie zwiększającej się liczby ludności chińskiej.

Po rozpadzie Związku Radzieckiego azjatycka cześć Rosji wyludnia się w wyniku niekorzystnych zmian ruchu naturalnego oraz migracyjnego. To największy pod względem powierzchni (12 765 900 km²) obszar na świecie, na którym zachodzą

procesy depopulacyjne. Tempo i rozmiary zmniejszania się zaludnienia pozwalają wnioskować, iż mamy do czynienia z największym jak dotąd na świecie zjawiskiem powiększania się obszarów pustkowi demograficznych. Zachodzący proces część badaczy uważa za katastrofę demograficzną, inni natomiast sugerują, że obszar ten jest przeludniony i depopulację należy traktować jako proces naturalny, który nie ma znamion katastrofy. Azjatycką część Rosji w 2012 roku zamieszkuje poniżej 30 mln osób, a w sąsiadujących z Rosją regionach Chin liczba ludności jest ponad dziesięciokrotnie większa.

Wykład będzie próbą szukania przestrzennych prawidłowości, przedstawienia stanu aktualnego i stawiania diagnozy zrozumienia zachodzących zmian, których skutki mogą mieć konsekwencje globalne.

Dr Tomasz Wites, geograf, doktor nauk o Ziemi, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w geografii regionalnej, a szczególnie w badaniach ludnościowych. Tym zagadnieniom poświęcił rozprawę doktorską „Przestrzenne zróżnicowanie oraz przyczyny wyludniania Syberii i rosyjskiego Dalekiego Wschodu” (pracę wyróżnioną nagrodą Dziekana WGiSR UW, 2005). Stypendysta tygodnika „Polityka” (w 2004 roku), Rektora Uniwersytetu Warszawskiego (w 2006 roku), Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (w 2008 roku), pierwsze miejsce w konkursie AZYMUTY dla najlepszego pracownika dydaktycznego na kierunku Geografia Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

zp8497586rq
Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
19. Spotkanie CSPA: dr Tomasz Wites – Perspektywy współpracy rosyjsko-chińskiej w kontekście potencjału demograficznego azjatyckiej części Rosji Reviewed by on 12 listopada 2012 .

Szanowni, W najbliższy czwartek 15 listopada zapraszamy do naszej siedziby na wykład dr. Tomasza Witesa: „Perspektywy współpracy rosyjsko-chińskiej w kontekście potencjału demograficznego azjatyckiej części Rosji”, przed którym słowo wstępne wygłosi nasz ekspert, Michał Lubina. Wykład odbędzie się w naszej siedzibie przy ul. Nowy Świat 27 lok.1. Początek zaplanowaliśmy na godz. 18:00. Po zakończeniu prelekcji dr. Witesa

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar